Østofte
.
Mindesmærke Østofte
.
Sten
.

Faktaboks

Kommune
Lolland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
442390
Sted- og lokalitetsnummer
070321-73
Anlæg
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1848 e.Kr. - 1864 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 4423:90 Mindesmærke, Østofte Kirkegård. Mindestenen er beliggende på et trekantet areal omkranset af en hæk, hvor den ene side har en let buet form. De to lige sider har en længde på henholdsvis 5 m og 6 m. Området er grusbelagt. På arealet står en 1,25 m bred, 0,6 m dyb og 1,9 m høj sten, hvorpå der står et hvidt stenkors. På en indsat marmorplade står: Minde reist af erkiendtlige Medborgere for dem af Østofte Sogn som i Krigene 1848-50 og 1864 lode deres Liv for Fædrelandet 1848-50 Albert Eriksen Boie, Hans Nielsen, Ole Chr. Jensen, Rasmus Jørgensen, Peter Jensen, Hans Rasmussen, Anders Hansen, Anders Petersen, Christian Knudsen, Rasmus Nielsen, Niels Petersen 1864 Hans P. Ellerbek, Hans V. Nielsen, Hans Christiansen, Niels P. Jensen, Lars Hansen, Hans Chr. Hansen, Jørgen D. Hansen Herre over dit Folk være din Velsignelse. PS.3

Undersøgelseshistorie

2017
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenMindesten. Mindestenen er beliggende på et trekantet areal omkranset af en hæk, hvor den ene side har en let buet form. De to lige sider har en længde på henholdsvis 5 m og 6 m. Området er grusbelagt. På arealet står en 1,25 m bred, 0,6 m dyb og 1,9 m høj sten, hvorpå der står et hvidt stenkors. På en indsat marmorplade står: Minde reist af erkiendtlige Medborgere for dem af Østofte Sogn som i Krigene 1848-50 og 1864 lode deres Liv for Fædrelandet 1848-50 Albert Eriksen Boie, Hans Nielsen, Ole Chr. Jensen, Rasmus Jørgensen, Peter Jensen, Hans Rasmussen, Anders Hansen, Anders Petersen, Christian Knudsen, Rasmus Nielsen, Niels Petersen 1864 Hans P. Ellerbek, Hans V. Nielsen, Hans Christiansen, Niels P. Jensen, Lars Hansen, Hans Chr. Hansen, Jørgen D. Hansen Herre over dit Folk være din Velsignelse. PS.3
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kulturstyrelsen

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links