Faktaboks

Kommune
Assens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
38137
Sted- og lokalitetsnummer
080218-46
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.); Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldsted. Voldstedet består af en ca. 3,5 m høj, rektangulær borgbanke, der ved foden måler ca. 26 x 23 m. Langs bankens sydøstre side løber en bæk. I bankens topflade er en ca. 2 m dyb udgravning, der foroven måler ca. 15 x 11 m. Voldstedets skråninger er kratbevoksede.Grænsen for det fredede areal forløber langs bankens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1860
Privat udgravning - Det Kulturhistoriske Centralregister
1957
Registrering via historisk dokumentation - Det Kulturhistoriske Centralregister
1971
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldstedet er utroligt tæt bevokset med store buske og træer. Ulovlig beplantning indenfor 100 m.-zonen - Der bør skrives til Fredningsnævnet desangående. Voldstedet har et mærkværdigt udseende (se skitse), idet toppen er en 2 m. dyb nedgravning, der måler 15 x 11 m. rundt langs øverste kant. Bevoksning: 1985: Løvkrat
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links