Oversigtsfoto set fra SV
.
Oversigtsfoto set fra SV
.
Foto, detalje
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Horsens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
281315
Sted- og lokalitetsnummer
160508-115
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tyrrestrup voldsted Tyrrestrup voldsted består af en borgplads, der er omgivet af ca. 12 m brede vandfyldte grave i syd, vest og nord, hen- holdsvis 63 m, 79 m og 77 m lange. En muret bro fører over den vestre grav. På borgpladsen ligger den fredede hoved- bygning. Fredningsgrænsen går i syd, vest og nord langs voldgravens ydre skråning, mens den i øst, hvor voldgraven er tilfyldt går parallelt med hovedbygningens østfløj i en afstand af 28 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved pløjning, gravning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må ikke ske uden nationalmuseets samtykke.

Undersøgelseshistorie

1969
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2001
Uspecificeret museal aktivitet - Horsens Museum
2001
Diverse sagsbehandling - Horsens Museum
2001
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2013
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links