Oversigtsfoto af arealet med væltet skov set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Horsens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
28137
Sted- og lokalitetsnummer
160508-48
Anlæg
Stenkiste, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Stenkiste, uden omgivende høj, ca. 3 x 1,5 m, indvendigt målt. Der ses 1 sten i nordvest, 4 i langsiden mod nordøst, ingen i sydøst og 5 i sydvest. Stenenes kant går lige op over jordsmonnet. Ca. den ene halvdel af kisten, mod sydøst, er jordfyldt. Resten er udgravet til en dybde af 0,5-0,6 m. I skov.

Undersøgelseshistorie

1934
Privat besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHer findes en Stensætning. Stenenes Overkant rager op over Jorden. Jvfr. nedenstaaende Rids [se skitse i sb.]. Bevoksning: 1996: Mos og Græs
1934
Privat grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStenkiste, uden omgivende høj, ca. 3 x 1,5 m, indvendig målt. Der ses 1 sten i nordvest, 4 i langsiden mod nordøst, 0 i sydøst og 5 i sydvest. Stenenes kant går lige op over jordmonnet. Ca. den ene halvdel af kisten, mod sydøst, er jordfyldt, resten er udgravet til en dybde af 0,5-0,6 m. I skov.
1953
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1996
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStgenkiste, som tidligere beskrevet. Tilføjelse: To granstød står inde i kisten og et grantræ står i sydenden af NØ langside, den senere vil blive fjernet af ejeren. (Flere opstikkende sten på bakketoppen kan indikere flere kister). Påtalt amt. Bevoksning: 1996: Mos og Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links