Oversigtsfoto set fra Ø
.
Oversigtsfoto set fra V
.
Oversigtsfoto set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Horsens Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
28138
Sted- og lokalitetsnummer
160508-24
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 9/8 1895. Propr. Viggo Søltoft. Diplom Langdysse, "Stenhøj", 20-22 m lang, 8-9 m bred, indtil 1,5-1,6 m høj. Rest af kammer nær midten, med 1 stor sidesten, 1 gangsten (?) foruden et par mindre sten. I nordsiden 3 randsten, hvoraf 1 udvæltet, i sydsiden 1 (med sprænghulsmærker), i sydsiden også flere udkløvede sten. Jordhøjen meget forgravet af grævlinger. Tæt bevok- set med krat og en stor eg, i ager.

Undersøgelseshistorie

1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1895
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Horsens Museum
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, "Stenhøj", 20-22 m lang, 8-9 m bred, indtil 1,5-1,6 m høj. Rest af kammer nær midten, med 1 stor sidesten, 1 gangsten (?) foruden et par mindre sten. I nordsiden 3 randsten, hvoraf 1 udvæltet, i sydsiden 1 (med sprænghulsmærker), i sydsiden også flere udkløvede sten. Jordhøjen meget forgravet af grævlinger. Tæt bevokset med krat og en stor eg, i ager. FM 1895
1956
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1973
Beskadigelse/hærværk - Horsens Museum
1973
Anmeldelse fra privat - Horsens Museum
1996
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse, "STENHØJ" på bakkeø i ager. Som beskrevet 1953 og 1980, dog 9-10 m som bredest. Den ene eg står antagelig udenfor højfod. I øvrigt bevokset med græs og en del krat. Alt tilgroet. ** Seværdighedsforklaring ** Landskabelig virkning, hvis ryddet. Bevoksning: 1996: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1997
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet i 2008. Tæt bevokset med løvtræer og krat.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Kammeret som beskrevet i 2008. Højen er tæt bevokset med brombær, hindbær og løvtræer.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links