Oversigt set fra nordøst
.
Oversigt set fra øst
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
1303102
Sted- og lokalitetsnummer
110301-104
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldhøj. Voldstedet ligger vest for ejendommen, Borregårds have. Det består af en banke, som ved en senere gennemgravning er delt i to dele, af hvilke den større, nordlige er 11 fod høj, den sydlige 7 fod høj. Ca. 50 fod nord og nordøst for voldstedet findes en større og en mindre højning, som hæver sig lidt over den omgivende engbund.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1906
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldsted. Banke, der ved en NV-SØ gående lavning deles i to dele, hvoraf den nordlige er 4 cm høj i NØ, den sydlige 2,8 m høj i NV. Længden er målt NØ-SV, bredden NV-SØ. På NØ-siden en ret omfattende kreaturbeskadigelse, der dækker det meste af siden og går næsten op til toppen. Over hele stykket er et temmelig tykt lag skrællet af siden. Mindre kreaturskade på den sydlige del. Skaden påtaltes overfor konen, der lovede hegning. Restaurering planlagt v. beskæftigelsesprojekt (ikke gennemført). Stedet genbesigtiget 17/12-82. Friske spor efter kraturskader. Påtalt over for ejeren, der sagde, at dyrene kun havde gået der ganske kort, og at voldstedet i øvrigt havde set sådan ud i mange år. Da skaderne ser ud til at gå langt tilbage, og en restaurering byder på visse praktiske problemer, anbefales, at arbejdet udføres af folk fra fortidsmindeforvaltningen, og at ejeren skal yde hjælp ved arbejdet. Ejeren blev indskærpet, at der ikke må komme dyr på voldstedet. . Bevoksning: 1982: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links