Oversigt set fra NØ
.
Oversigt set fra N
.
Oversigt set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
14043
Sted- og lokalitetsnummer
110103-31
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 23/10 1906. Afmærkn.: 4 MS. På top og på 3 sider. Høj, ca. 23 x ca. 5 m. Rundtom foden grave fra nyere tid, der udvider sig til en dam mod Ø. Sti henover højen. Græs- klædt og beplantet i have. På toppen flagstang. Deklarationen overgået til II. afd. 28/5 -57, slettet i I. afd.'s papirer. Voldstedet Øland Det ligger i den vestlige del af ejendommen "Øland's" have. Det består af en ca. 18 fod høj, rundagtig og foroven til- spidset banke, der omgives af en 13-26 fod, bred, vandfyldt grav på de tre sider og en ca. 100 fod lang og bred dam på den fjerde, østlige side.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1906
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1957
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldsted. Som tidl. beskr. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret, smukt beliggende. Synligt fra off. vej. Bevoksning: 1983: Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet er en voldstedsbanke, der ligger i haven til hovedgården Øland - vest for hovedbygningen. Fremstår som en forholdsvis stejl banke med ret lille topflade (pga senere ændringer) og FMsten på toppen. Omgives af voldgrav, formentlig dannet ved nyere regulering.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet er en voldstedsbanke, der ligger i haven vest for hovedgården Øland.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links