Oversigt set fra S
.
Oversigt set fra SØ
.
Oversigt set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1304132
Sted- og lokalitetsnummer
110110-155
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Stenbygget grav, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Kraghøj", 20 x 4,8 m. 5 m bred stor sænkning i top, åben mod S. Siden stærkt afgravet mod Ø (åbent brud). Over- fladen noget ujævn. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1913
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Siden sidste beskr. har højen lidt alvorlig overlast, først og femmest ved kreaturer. De fleste skader er dog en del år gamle, og ingen er helt friske: I toppen sås et rundt hul, 5 m i diam, 1 m dybt, med nøgne sider foroven og græsbevokset bund. Midt på nord- og øverst på østsiden en omløbende, ældre kreaturskade, delvis tilgroet, men med en indtil 40 cm høj, nøgen kant. Skaden er ca. 2-2,5 m bred. Lige under denne kant ses på nordsiden en omløbende, stedvis dobbelt række sten, ca. 30-50 cm, nærmest som en randstenskæde oppe i højen. Vestlige højfod er nedtrådt. Midt på sydlige højside kreaturskade af alder og karakter som på nordsiden, 5x2 m, med en 70 cm høj kant. Sydlige højfod er nedtrådt, her ses en randsten. Nederst på siden i SØ mindre, isoleret skade af karakter som de øvrige, 2x2 m. Rævegrav i toppen. Ejeren fortalte, at højen så sådan ud, da han overtog gården for 16 år siden. Fra naboer havde han hørt, at uddybningen af sænkningen i toppen skyldtes, at man havde gravet efter en hund, som sad fast i en rævegrav. Der skal ikke køer på marken, men hvis det bliver aktuelt, vil han hegne. Der så ikke ud til at være fare for, at stenene vil falde ud. Mål: 4,5x20x20 m. Bevoksning: 1983: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy
2011
Afvigende positionsdata fra anden kilde - KUAS, FortidsminderEfter tilsyn og GPS opmåling, flyttes lokaliteten over målebordsbladsgrænsen mellem 1404 og 1304. Derfor har lokaliteten ændret fredningsnummeret fra 1404:1 til det nu gældende 1304:32.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet er en rundhøj, der ligger i dyrket mark.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links