Vestlig voldgrav og banke, set fra syd
.
Sydlig voldgrav og banke, set fra øst
.
Østlig voldgravsforløb og banke, set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Nordfyns Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
34165
Sted- og lokalitetsnummer
080306-23
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: d.2/11 1971 Voldstedet består af en retangulær banke, der måler ca. 38 x 65 m. med størst udstrækning i nordlig-sydlig ret- ning. Banken er omgivet af en ca. 12 m. bred, vandfyldt voldgrav. En kampestensbro fører over den venstre grav en træbro på tre murede piller over den nordre grav. Ved voldgravens nordøstlige hjørne er en kort gennembrydning til sydenden af en ca. 65 m. lang, vandfyldt grav, der strækker sig mod nord. På voldstedet ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i kl. B fredede hovedbygning. Voldstedet benyttes iøvrigt som have. Fredningsgrænsen forløber langs med voldgravens udvendige øvre kanter. De eksisterende bygninger og broer berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning eller til- fyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyg- gelse må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandsanden må først finde sted efter forudgående henvendelse til rigs- antikvaren. Voldstedet må iøvrigt benyttes som have i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1971
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldstedet fremtræder som anvist i fredningsbeskrivelsen, af en rektangulær banke ca. 38x65 m, N-S, omgivet af en 10-12 m bred voldgrav der er vandfyldt. Voldgraven fortsætter fra den østre voldgrav i mod nord med en vandfyldt grav, 65 m lang og 10 m bred, med tilløb fra en mindre å imod syd. Ved åens tilløb findes en lille træbro, det samme er tilfældet ved voldgravsarmens forbindelse til selve voldgraven. Se i øvrigt skitse. En træbro på tre murede piller fører over den nordre voldgrav, og en kampestensbro der benyttes som tilkørsel fører over den vestlige voldgrav. Denne bro er fornylig blevet restaureret på sydsiden, mens nordsiden endnu ikke er færdigrestaureret. På selve den fredede holm ligger hovedbygninger, omgivet af haveanlæg med græsplæne imod syd og vest. Østsiden ligger hen som have med græsplæne mens nordsiden er gårdsplads. På holmen findes spredte gamle træer. Øst for voldgravene findes et lavtliggende område tæt tilgroet med løvkrat og store gamle træer. Arealet uden for voldstedet imod nord er udlagt som græsplæne. Ved voldgravens vestside er kanterne græsklædte, og imod syd, løber der en alle. Voldstedet fremtræer som helhed særdeles velplejet. . Mål: 65x38 m. ** Seværdighedsforklaring ** Et smukt voldsted med fredede bygninger, der ejes af landbrugsministeriet. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Herregårdsanlæg/Slot

Herregård, oprindelig en større gård, der tilhørte en herre, dvs. en adelsmand. Senere er betegnelsen herregård også kommet til at dække de større gårde, særlig sædegårde eller hovedgårde, hvorunder der hørte bøndergods. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links