Fortidsminde set fra øst
.
Fortidsminde set fra vest
.
Fortidsminde set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Nordfyns Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
34164
Sted- og lokalitetsnummer
080305-5
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3300 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3300 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 3416-2,3,4,1 Rester af et jættestuekammer. Af kammeret står kun 2 bære- sten i vestsiden. En del af gangen, i retning øst-vest, er bevaret, nemlig : i nordsiden 4 bæresten, hvoraf den næst- vestligste er en tværsiddende karmsten. I sydsiden er kun 1 bæresten bevaret. På denne og den modstående sten, der er den østligste i nordsiden, hviler en flad dæksten. Alle andre større sten mangler. Ligger i nordranden af en nu ef- tergroet grusgrav. Uden om de bevarede sten er 5 m. jord indbefattet i fredningen. N for sb. 7 og 8.

Undersøgelseshistorie

1850
Grus-/sandgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa et højt Bakkedrag har ligget en tæt samlet Gruppe af 6 Høje [sb.5-10]: af hvilke de to østligste ere helt sløjfede, de to mellemste bleve kjøbte til Fredning. Af de førstnævnte har den nordligste indesluttet en Gangbygning, der er sløjfet ved Grusgravning i Banken, saa at kun en Rest af Gangen staar tilbage, 8' l. i Retning mod SØ med en Karmsten og en Dæksten over den yderste Ende. Den sydligste Høj [sb.6] er sløjfet af nuværende Ejer, i en lille Hob Sten i Siden af Højen fandtes et Bronzesværd med Knap til Fæstet. Af dette var kun Brudstykker af Klingen bevaret, den har været temmelig bred, prydet med fine Striber langs Midtribben.
1888
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1940
Museal udgravning - Fyns StiftsmuseumUdgravet 1941 af Fyns Stiftsmuseum hvorved der foran den bevarede del af gangen fandtes et udrømningslag. I højen fremkom endvidere en brandplet med aske og br. ben.
1941
Registrering via historisk dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRester af et jættestuekammer, (nord for de 2 tæt sammenliggende i 1882 fredlyst). Af kammeret står kun 2 bæresten i vestsiden. En del af gangen, i retning øst-vest, er bevaret, nemlig: i nordsiden 4 bæresten, hvoraf den næstvestligste er en tværsiddende karmsten. I sydsiden er kun en bæresten bevaret. På denne og den modstående sten, der er den østligste i nordsiden, hviler en flad dæksten. Alle andre større sten mangler. Ligger i nordranden af en eftergroet grusgrav. Uden om de bevarede sten er 5 m jord indbefattet i fredningen.
1953
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStærkt forgravet høj, med rester af et jættestuekammer. Hele højens sydlige del er bortgravet, hvor der ses et stenkammer ca. 1 m under nuværende højtops niveau. Højen er fuldstændig overgroet med efeu, der gør udsynet vanskeligt. der ses 2 bæresten bevaret af det oprindelige kammers vestside, mens det bevarede gangparti består af 4 synlige bæresten imod nord og kun 1 i syd. En dæksten dækker de ialt 4 bæresten i gangen. 1 bevaret randsten imod nord. Ingen beskadigelser af nyere dato. Beliggende i mindre skovområde sammen med højene nr 3416:1,2,3. . Bevoksning: Efeu. Mål: 2x20x11 m.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links