Fortidsminde set fra øst
.
Foto, oversigt
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Nordfyns Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
34151
Sted- og lokalitetsnummer
080302-18
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 f.Kr. - 2351 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 29/4 1920, P.A. Rasmussen Diplom Afmærkn.: MS 1920, Th. Thomsen. En jættestue, "Gåsesten". Over kammeret, der har længderet- ning i N-S, ligger 2 dæksten endnu på oprindelig plads. I gangen, som udgår mod øst, ses 2 sidesten til hver side, samt 1 sten på tværs nærmest indgangen til kammeret. Mindst 3 m jord uden om kammer og gang medindbefattet.

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGangbygning med fritliggende Dækstene (i den største en skaalformet Fordybning). Gangen, der vender i Øst maa være afskaaren tilligemed Højens Rand. Kammeret er helt jordfyldt, der synes at være ca. 11'4" l. (se Tegn.) Bevoksning: 1984: Græs
1882
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1920
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn jættestue, "Gåsesten". Over kammeret, der har længderetning i n-s, ligger 2 dæksten endnu på oprindelig plads. I gangen, som udgår mod øst, ses 2 sidesten til hver side, samt 1 sten på tværs nærmest indgangen til kammeret. Mindst 3 m jord uden om kammer og gang medindbefattet. Tingl. 1920.
1953
Museal udgravning - Fyns StiftsmuseumUdgravet og restaureret 1954. I kammeret fandtes få og svage skeletspor, flintoldsager, rav og keramik fra henh. mellemneolitisk tragtbægerkultur, enkeltgravskultur, og senneolitikum.
1953
Museal restaurering - Fyns Stiftsmuseum
1954
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJættestuen "Gåstestenen". Liggende i rund høj. Kammer af 7 bæresten, hvor imellem ses delvis bevarede tørmure. Kammeret er nærmest "pæreformet" og orienteret N-S, og dækket af 2 dæksten. Indgangsparti imod øst, med 2 over for hinanden stående bæresten og 1 dæksten. På kammerets nordlige overligger ses mindst 2 skåltegn. Beskadigelser: Uden for indgangspartiet i mod øst, i en afstand af indtil 6 m fra dette, fandtes nogle oppløjede lerkarskår, af formodet jættestuekeramik. I kammeret lå en del udfaldne sten fra tørmurene, samt lidt affald i form af grene. Desuden var der flere mindre dyregange i kammerets gulv, tæt ved bærestenene. Tørmurenes tilstand: Mellem indgangssten 1, mod syd og bæresten 2 i kammeret, mangler tørmuren. Mellem 2 og 3, mangler de øverste 40 cm. Mellem 3 og 4, mangler ca. 50 cm af mellemste del. Mellem 4 og 5, er der udfyldt med kløvede granitsten. mellem 5 og 6, mangler tørmuren helt. Mellem 6 og 7, mangler 40 cm af øverste del. Mellem 7 og 8, mangler 20 cm af øvre tørmur, den øvrige del er noget forskubbet. Mellem 8 og 9, mangler øverste 50 cm, hvor der ses et 50 cm dybt hul ind i højfylden. Der bør foretages en lettere restaurering af fredningsstyrelsen. . Mål: 1,5x10x10 m. ** Seværdighedsforklaring ** En markvej fører indtil 25 m fra jættestuen. Ejeren er venlig stemt for besøg. Bevoksning: 1984: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links