6015 formidlingsskilt ved voldstedets Ø-hjørne. Set fra S.
.
6034 oversigt. Set fra NØ.
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
462454
Sted- og lokalitetsnummer
070605-117
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Møntfund, Middelalder (dateret 1200 e.Kr. - 1399 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ålevad voldsted. Fredningen omfatter voldstedet indenfor risgjordeindhegningen.

Undersøgelseshistorie

1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFredet, meget anselig Borgplads. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
1895
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldstedet "Ålevad". Voldstedet består af en rektangulær N-S orienteret borgbanke, hvis topflade måler 27x22 m. Voldstedet ligger på en ås-agtig højderyg, der i N og S afgrænses af lavtliggende, velsagtens oprindelig våde områder. Borgbanken rejser sig med jævnt skrånende sider til en højde af ca 3 m over højderygens topflade. Mod Ø afgrænses borgbanken af en 8-10 m bred, tør grav, der oprindelig har været gravet igennem åsen fra N til S men hvis sydlige del nu er noget udpløjet. Hertil kommer en i nyeste tid foretaget delvis tilfyldning af graven i den sydligste del af det fredede område, jfr. sag F53-1488. I samme sag indgår det ulovligt opførte og stærkt skæmmende, men senere lovliggjorte (?) maskinhus, som derfor heller ikke påtaltes. Voldstedet fredede del er indhegnet med dyrehegn og afgræses af får, hvad der får borgbanke og voldgrav til at fremtræde nydeligt. Et fåreskjul i voldgravens bund anses for et nødvendigt onde og er iøvrigt også omtalt i sag F 53-1488. Umiddelbart S for borgbanken sås kraftige, oppløjede kulturlag med teglbrokker. Det bør overvejes at medinddrage den formodede ladegårdsbanke (V for borgbanken) i fredningen. Mål: 3x45x45 m. ** Seværdighedsforklaring ** Smukt beliggende, synligt (og tydeligt) fra offentlig vej i SØ og N, jfr. fotos. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
2007
Privat detektorbrug - Lolland-Falsters StiftsmuseumGenstande fra Middelalderen fundet ved detektorsøgning umiddelbart nord for voldstedet af Bøje Hansen, heriblandt 6 borgerkrigsmønter og Østersøskår
2008
Danefæ erklæring ved Nationalmuseet - Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og MedaillesamlingFP 8129: 1. 1280’erne, Roskilde, MB 268, x6 2. 1310-20, Roskilde/Nørrejylland, MB 342-48, x6 3. 1320’erne, Roskilde, MB 554, x6 4. Muligvis 1320’erne, Roskilde, MB 556-559, halvbrakteat, præg, x6 5. Ubestemt dansk penning, ca. 1280-1340, x6 6. Ubestemt dansk penning, ca. 1280-1340, x6 7. Erik 7 af Pommern, 1396-1439, kobbersterling, x8
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Møntfund

Skattefund, fund af nedgravede eller bortgemte genstande af guld og sølv eller andre værdier, i Danmark omfattet af lovgivningen om danefæ. Fra tiden ca. 1050-1550 kendes (1999) ca. 330 skattefund fra det nuværende Danmark. Mere end 80% af fundene indeholder mønter, ofte danske – en del af disse fund tillige smykker. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links