Banken mod NV
.
Banken mod SV
.

Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
211411
Sted- og lokalitetsnummer
140313-21
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1536 e.Kr. - 1799 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Brusgård voldsted. Voldstedet består af en rektangulær borgbanke omgivet af ca. 13 m brede og indtil 3 m dybe tørre grave, og mod øst, syd og vest af ydre volde, der er 10 - 12 m brede. I hjørnet mellem de østre og den søndre vold er en gennem- gravning. Over den nordre grav fører en træbro. Voldstedet er delvis bevok- set med træer og indgår i gårdens haveanlæg. Grænsen for det fredede areal forløber i øst, syd og vest langs den ydre fod af volden, i nord langs den nordre voldgravs øvre kant, ca. 6 m syd for hovedbygningens sydfacade. det fredede areal måler i øst-vest ca. 100 m og i nord-syd ca. 90 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er dog tilladt af anvende arealet som have i sam- me omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1971
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1983
Diverse sagsbehandling - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet på blåt kort. Dog er "træbroen" en betonbro med træ-rækværk og stensat landing i N. N-gravens N-side er forstærket med en kampestensopstabling. Borgpladsen er udlagt til græsplæne, omgivet af en række gamle løvtræer i S og V, en lav bøgehæk i Ø og en tilsvarende i N, adskilt fra plænen af et bredt bed med div. prydbuske. Gravene klædt i græs med spredte, lave løvbuske. En del stubbe efter fælede løvtræer i gravene. Række af gamle løvtræer samt lidt opvækst på voldkronerne. Beliggende i park mellem nuværende hovedbygning (i N) og å-dal (i S). ** Seværdighedsforklaring ** Ganske seværdig og velholdt. Ikke offentligt tilgængelig. Perkeringsmulighed på gårdens (nu højskolens) P-plads. Bevoksning: 1989: Græs og Løvtræer
1991
Museal prøvegravning - Kulturhistorisk Museum Randers
2001
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFundet nogenlunde som beskrevet. Der ses ingen bøgehæk mod nord og øst på banken. Desuden er der vand i gravene. Voldstedet er bevokset med buske og træer langs kanten af banken samt på volden. Ser fint plejet ud.
2012
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links