Foto fortidsminde 2114-2
.

Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
21142
Sted- og lokalitetsnummer
141006-1
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fredet af Geodætisk Institut 4/3 1932, 1 m omkring stenen. Høj, 1,75 x 17 m. Sænkning i top og sider. I sydsiden nyere gravning, ca. 2 x 3 m stor og 1 m dyb. Foroven i siden støbt GI-mærke, græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBøgebjerghøj, Gundestrup B, Hørning S, Sønderhald H. Her er egentlig kun Rester af en stor Høj som i længst forsvunden Tid har været brudt i en Bue fra Nordvest til Øst, saaledes at Buen er gaaet over Toppen. Dette gamle Brud tilligemed nogle urørte Rester mod Nordøst og Vest ere lyngklædte. Ellers er hele den øvrige Deel af Højen ført bort næsten til Bunden. Højen er bygt af Overjord eller Græstørv og har kun yderst faa og smaa iblandede Steen. Uagtet alle disse store Angreb er Højen dog endnu ikke bundbrudt. Bevoksning: 1989: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1923
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1940
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBeskadiget 1940. Se 627/40 eller fredningsværdig.
1940
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1,75 x 17 m. Sænkning i Top og Sider. I S-Siden nyere Gravning, ca. 2 x 3 m stor og 1 m dyb. Foroven i Siden støbt GI-Mærke. Græsklædt i Ager. (1 m omkring Stenen medindbefattet). GI 4/3 1932. [[J.nr. 123/49 (restaureret 1949)]][[Fredet]] Bevoksning: 1989: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1949
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1949
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMålene ovf. er ydre mål af den firesidede jorsokkel. Egentlig højfod ikke sikkert skelnelig. Som beskrevet på blåt kort. Dog urolig overflade overalt. Geodæt.Inst. - mærket en støbt betonplade, 1 x 1 m stor. Ved SV-fod et lavt, knudret løvtræ. Tæt løvbuskas på nordlige del af topflade samt på N-side. Iøverigt græsklædt med spredte løvbuske. Enkelte overgroede marksten ved fod. En rævegrav øverst på S-siden. Fritliggende i ager. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig. Ikke offentligt tilgængelig, men fuldt synlig fra offentlig vej i N, hvorpå parkeringsmulighed. Bevoksning: 1989: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Den gamle gravning mod syd ses ikke mere. Gammel sænkning i vestsiden. Bevokset med græs og en del løvtræer. Kan ses fra off. vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links