1 oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
21144
Sted- og lokalitetsnummer
141006-13
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Gravgenstand, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tinglysning af C-høj 1992: ******************** Høj, "Låddenhøj", 3,5 m høj, diameter 11 x 19 m. Største bredde i Ø-V. I centrum et dybt krater. Siderne afgravet, særlig i Ø, hvor der er en stor indgravning mod centrum. I ager.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLaaddenhøj, Hørning B, Hørning S, Sønderhald H, Randers A. Desværre er der kun lidt tilbage af denne store og flotte Høj, som er højtliggende og synlig vidt omkring. Højens Hovedmasse er bortført, og der findes kun et lille Parti i Behold mod Vest. Den er bygt af Muld og man kan tydelig see Græstørvenes Form og Størrelse. I Fylden sees ikke Spor af Steen, men mod Sydøst sees Toppen af en lille Samling Steen tydelig at træde frem af Bundfylden. Paa Højens Bund findes endnu 2 a 2½' Fyld urørt. Der er hidtil ikke gjort noget Fund naar undtages, at man hist og her tæt under Højens Overflade og opad dens Sider har fundet Gravkar eller rettere Stykker af Kar. Bevoksning: 1989: Løvkrat
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Loddenhøj", 3,5 x 19 m i Ø-V, 11 m i N-S. Stærkt afgravet fra N, S og Ø. Midtpartiet bortgravet i indtil 25 m's Dybde. Græsklædt med enkelte Træer i Ager.1948: Væsentlig uforandret. [[Frigivet]] Bevoksning: 1989: Løvkrat
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorC-høj. At tinglyse. Som beskrevet på blåt kort. S-siden afgravet langs skeldige. 3 gamle, knudrede tjørne, heraf 2 på bunden af centralkrateret. Siderne tæt overgroede med løvbuske, heriblandt en del tjørn. Nøgen bund i krateret. Bunddække af græs på siderne. En del overgroede marksten foden rundt, især langs skeldiget. Fritliggende i ager op mod skeldige. Monumentalt placeret på top af bred, flad bakke. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig. Ikke offentligt tilgængelig, men fuldt synlig - dog kun som trægruppe - fra offentlige veje i N og Ø, og synlig viden om. Efter sanering for skæmmende bevoksning formentlig et nydeligt opbjekt, set fra afstand. Bevoksning: 1989: Løvkrat
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet, men ligger ikke i skel nu. Højen er fuldstændigt tilgroet i træer og buske, hvilket gør det umuligt at se selve højen. Er ellers synlig fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links