Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
21155
Sted- og lokalitetsnummer
141006-23
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Jordfæstegrav, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj 1.5 x 16 m. Centralpartiet forstyrret og fremtræder som et 5 x 4 m stort krater. FRITEXT FOR FREDNR = 2115-5 ********************************************* Høj, 1-1,5 x 16 m. Hele midtpartiet omgravet og delvis bortgravet. Siderne meget beskadiget. Græsklædt på uopdyrket jord.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, Fløjstrup B, Hørning S, Sønderhald H, Randers A. Den er begroet med Lyng og Gejl og har et Topbrud, der synes at naa Bunden. Den er bygt af Blandjord og [her] sees ingen Steen i Brudet eller ved dens Fod. Den ligger højt og herfra haves en vid og herlig Udsigt. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1-1,5 x 16 m. Hele Midtpartiet omgravet og delvis bortgravet. Siderne noget beskadigede. Græsklædt paa uopdyrket Jord.1948: Stærkt omgravet. Vist i [sb.nr.] 23 har lærer Andersen 1898 udgravet bronze- og jernaldergrave. C9260 ff. [[Frigivet]] Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorC-høj. Rundhøj beliggende på toppunktet af "Møllehøj" i Fløjstrup Plantage. Det indre helt bortgravet og fremtræder nu som et ca. 5 x 4 m. stort krater, der med stor sandsynlighed har borttaget centralgraven. Dog tilbagestår af den øvrige del en bred ring med et tværmål på 4-6 m. og en højde på 1-1,5 m. Disse urørte dele af højen kan indeholde adskillige sekundærgrave og andre arkæologiske vidnesbyrd. Ligger i lille urørt del af ældre fyrreplantning, mens den omgivende nåleskov iøvrigt er afdrevet og helt nytilplantet. Det synes således, som om højen og dens omgivelser respekteres som fredede. Bør tinglyses - trods alt. Ikke fotograferet p.g.a. manglende oversigtsmulighed. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links