Virring sten (ældre foto)
.
Virring sten (ældre foto)
.

Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
201512
Sted- og lokalitetsnummer
141019-50
Anlæg
Runesten, Vikingetid (dateret 900 e.Kr. - 960 e.Kr.)

Original fredningstekst

Virring-sten. Runesten af granit. Stenen er 155 cm høj, 120 cm bred og 27 cm tyk. Indskriften er placeret på den ene bredside og på toppen. Stenen er afskallet, så der mangler store dele af indskriften midt på stenen. Teksten lyder i oversættelse: ” Germund(?) [N.N.s sø]n(?) gjorde disse minder efter Sasser. Star (Stær) rejste stenen efter den døde. Thor vie disse kumler”. Opbevares i våbenhuset i Virring Kirke.

Undersøgelseshistorie

2015
Registreringsprojekt/runesten - KulturstyrelsenVirring-sten. Runesten af granit. Stenen er 155 cm. høj, 120 cm. bred og 27 cm. tyk. Indskriften er placeret på den ene bredside og på toppen. Indskriften er meget slidt, da stenen har ligget som tærskelsten. Stenen er afskallet, så der mangler store dele af indskriften midt på stenen. Indskriften skal læses fra venstre mod højre begyndende i stenens nederste venstre side i parallelordning. En Thor vie-formel står for sig selv i tekstbåndet på toppen af stenen. Teksten lyder i oversættelse: ” Germund(?) [N.N.s sø]n(?) gjorde disse minder efter Sasser. Star (Stær) rejste stenen efter den døde. Thor vie disse kumler”. Stenen, hvis runer opdagedes ca. 1865, lå som tærskel foran våbenhuset ved Virring kirke. Opbevares i dag i våbenhuset i Virring Kirke. Datering: 900-960 / Yngre vikingetid.
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links