Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
20155
Sted- og lokalitetsnummer
141019-13
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, ca. 1,5 x 14 m Ø-V, 12 m N-S. Gammel sænkning i top. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, Virring B, Virring S, Sønderhald H, Randers A. Højen er bygt af Blandjord, hvor dog Mulden er mest fremtrædende. Den er græsgroet overalt selv i Brudet, men mod Syd (b) synes Højen at have mistet en Deel ved Afgravning. Nu pløjes den for nær ved a.a.a. hvor dens Fod er borte. De store Fodstene have oprindelig staaet flere Fod inde i Fylden. De ere 2 a 3' lange og ligesaa høje. 3 sees mod Syd, 2 mod Vest og 1 mod Nord. Desuden sees en stor Steen i Brudet. 4 Steen eller Stk af Steen sees mod sydøst, men de ere ikke fastsiddende, derfor kan det ikke afgjøres, om de høre Højen til eller ej. Højen har et stort og gammelt Brud fra Foden mod Øst til ind over Midten. Brudet er 19' bredt og 3 a 4' dybt, saa Højen vistnok kan betragtes som bundbrudt. Højen sees over en stor Deel af Egnen og tager sig godt ud, naar den sees i Frastand. Bevoksning: 1988: Græs
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, ca. 1,5 x 14 m i Ø-V, 12 m N-S, gammel Sænkning i Top. Søndre Halvdel afgravet i ny Tid. Græsklædt i Ager. Jfr. 122/49Højen beskadiget 1948, se herom /48 Bevoksning: 1988: Græs
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1949
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, i ældre tid afpløjet til firkantet grundplan. Stort, fladt topkrater. Beliggende i tidligere baghave til et forhenværende husmandssted. Haven V for højen samt et noget større areal S for denne er (tildels ny-) tilplantet med gran. Højens almindelige (ret forstyrrede) tilstand og bortgemte beliggenhed gør, at påtale ikke er forsøgt. Bevoksning: 1988: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Gammel sænkning i toppen som strækker sig ned af østsiden (er registreret tidligere). Sydsiden stejl efter tidligere afgravning (er registreret tidligere). Bevokset med en ahorn, en røn og et frugttræ.
2011
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links