Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
21154
Sted- og lokalitetsnummer
141006-25
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, ca. 1,50 x 15 m. Overfladen hullet af rævegrave. Træbevokset i plantage.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, Fløjstrup B, Hørning S, Sønderhald H, Randers A. Fra Øst til Vest har Højen en Højde af 4'. Den er bygt paa en Helding saaledes at dens vestlige Fod falder sammen med Bakkeskraaningen, og at Højen maalt fra Syd til Nord over Midten har en Højde af 6'. Den er meget flad oveni og er brudt fra Nord til henimod Midten. Brudet er græsklædt og er vistnok et Bundbrud. Højen er bygt af Muld og lyngklædt. I Brudet sees enkelte Brosteen. Bevoksning: 1988: Løvtræer og Nålekrat/-træer
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, ca. 1,5 x 15 m. Overfladen hullet af Rævegrave. Træbevokset i Plantage.1948: Overfladen meget hullet. Heri har Lærer Andersen fundet en Bronzekniv. Bevoksning: 1988: Løvtræer og Nålekrat/-træer
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, noget uregelmæssig af grundplan - nærmest D-formet, med den lige side (i NØ) muligvis formet ved gammel afgravning. Beliggende på det højeste punkt af "Katbakke" i Fløjstrup Plantage, på sogneskel mellem Hørning (i Ø) og en annekspart af Hvirring (i V). Denne berøring af 2 sogne fremgår ikke af blåt kort. Kørsel med skovbrugsmaskine på højfod i SØ og NV har ikke beskadiget højen (endnu). Overfladen ujævn efter gamle rævegrave. I SV går højsiden over i bakkeskråning. Bevoksning: 1988: Løvtræer og Nålekrat/-træer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Mod vest/SV en stejl skrænt. Gammel sænkning i toppen. Bevokset med krat, bregner og lidt træer.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links