Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
211526
Sted- og lokalitetsnummer
141010-3
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2,5 x 16 m, i ager.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen har førhen været 12 a 13' men er ødelagt, og en stor Deel af dens Fyld bortført. Højens Midte antages dog for urørt, thi det er navnlig Højens øverste Lag, som ere bortførte. Omtrent i Højens Midte saas en større Skraatliggende Steen (a), der efter al Rimelighed er en Overligger enten til et lavt Kammer eller til en Kisteformet Grav. 2 større Steen saas, men om de ere Randstene staaende oppe i Fylden er noget uvist. Højen er byggt af Muld og har ikke alene været meget større, men ogsaa omgiven af flere mindre Høje. Den har en høj Beliggenhed og er værd at undersøge før den gaar den Undergang imøde, hvortil den er dømt. Bevoksning: 1988: Græs og Nålekrat/-træer
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSløjfet.
1986
Museal restaurering - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningHøjen blev ryddet for krat og træer (bortset fra 3 fyrretræer i højfoden). Højens plyndringshul blev udfyldt med sand og tildækket med muld der blev tilsået med græs. Se beretning.
1986
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningHøj, 2,5 x 16 m, i ager.
1986
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1986
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSmuk, velbevaret rundhøj, i hvis overflade talrige hovedstore sten ses. Græsklædt med tre gamle graner. Bevoksning: 1988: Græs og Nålekrat/-træer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog idag uden graner. Bevokset med løvtræer og græs.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links