Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
262827
Sted- og lokalitetsnummer
010103-33
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Bygning, Historisk Tid (dateret 1600 e.Kr. - 1699 e.Kr.); Glas, Historisk Tid (dateret 1600 e.Kr. - 1699 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst: ”Borgen” ved Buresø. – Buresø er nu en til dels skovbe­vokset mose med enkelte vandhuller. ”Borgen” er en fra mosens vest­lige kyst fremspringende halvø med en indskæ­ring fra Nord, som kaldes ”Havnen”. Den forment­lige befæst­ning falder i 2 dele, som begge består af meget lave sten­lægnin­ger. – Den på S-siden liggende del har imod V, hvor der er en slags åb­ning, et hoved, der er ca.1,5 m høj, men for­styrret dels ved Kong Frederik VIIs gravninger, dels ved at der senere er bort­ført stene derfra. Volden er fra dette punkt og på den S-ligee side imod Ø 161 m lang med jævn­lige af­brydelser af små gab, hvor­af det største er 10 m bredt. Vol­dens højde beløber sig til 0,3-0,5 m; den ligger på en brink. – Den V-lige vold, som ved et 5 m bredt gab er skilt fra den S-lige volds hoved imod Ø, er 116 m lang og strækker sig langs ”Havnens” Ø-lige side. Den består af små 0,5 – 1 m høje bakker med større og mindre mellemrum. Den N-lige og Ø-lige side af halvøen har ingen vold, hvorimod der navn­lig på den S-lige side og udenfor vol­den findes flere af de sten­lægninger, som hyppig forekommer i den Ø-lige del af Gribskoven og vistnok skrive sig fra bestræbelser for at rydde jorden for stene for at kunne dyrke den. Formeningen om, at ”Borgen” virkelig engang har været et befæstet punkt, er vistnok urigtig.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Borgen" ved Burresø. - Burresø er nu en tildeels skovbevoxet Mose med enkelte Vandhuller. "Borgen" er en fra Mosens vestlige Kyst fremspringende Halvø med en Indskjærring fra Nord, som kaldes "Havnen". Den formentlige Befæstning falder i 2 Dele, som begge bestaae af meget lave Steenlægninger. - Den paa Sydsiden liggende Deel har imod Vest, hvor der er en Slags Aabning, et Hoved, der er ca. 5' høi, men forstyrret deels ved Kong Frederik VII's Gravninger, dels ved at der senere er bortført Stene derfra. "Volden" er fra dette Punkt og paa den sydlige Side imod Øst 516' lang med jævnlige Afbrydelser af smaa Gab, hvoraf det største er 31' bredt, Voldens Høide beløber sig til 1-1 1/2', den ligger paa en Brink. - Den vestlige Vold, som ved et 15' bredt Gab er skilt fra den sydlige Volds Hoved imod Øst, er 469' lang og strækker sig langs "Havnens" østlige Side. Den bestaar af smaa, 2-3' høie Bakker med større og mindre Mellemrum. Den nordlige og østlige Side af Halvøen har ingen Vold, hvorimod der navnlig paa den sydlige Side og udenfor Volden findes flere af de Steenlægninger, som hyppig forekomme i den østlige Deel af Gribskov og vistnok skrive sig fra Bestræbelser for at rydde Jorden for Stene for at kunne dyrke den. Formeningen om, at "Borgen" virkelig engang har været et befæstet Punkt, er vistnok urigtig. [[(Nyt Afd.Nr. 113)]].
1886
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2003
Museal prøvegravning - Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre, Gilleleje Museum
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links