Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
262858
Sted- og lokalitetsnummer
010103-109
Anlæg
Glas, Historisk Tid (dateret 1600 e.Kr. - 1699 e.Kr.); Gård, Historisk Tid (dateret 1600 e.Kr. - 1699 e.Kr.); Vej, Historisk Tid (dateret 1600 e.Kr. - 1699 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Gårdtomt, ”Glarbogård”. (Glarborg 1 eller Glasværket).Selve husets grundplan ses ikke i terrænet. Kun en højning fyldt med tegl, 0,6 x 6 m stor, der hvor ovn/ildsted/skorsten har været, kan ses.

Undersøgelseshistorie

2003
Museal prøvegravning - Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre, Gilleleje Museum
2004
Museal prøvegravning - Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre, Gilleleje MuseumFortsat undersøgelse. Der fremkom en 7 x 3 m stor bygning på stensyld, formentlig en brandtomt med kollapsede lervægge. I den nordlige halvdel er markante stenbrolægninger i flere lag. Inden for stensylden fandtes et muligt lergulv, et kraftigt aktivitetslag og rester af en tegllægning. Syd for anlægget fremkom flerer strukturer af sten og ler, bl.a. et ovalt ovnlignende anlæg med rester af brændte lervægge. Der kan være tale om en glasovn. Flere fund afspejler glasproduktion, en stump sandsten med et påsiddende lag glasmasse samt en amorf genstand med smeltet glasagtig overflade, en mulig "fritte" (råmateriale til glasproduktion). Desuden er der en større mængde glasskår end forventet på en bondegård fra renæssancen.
2005
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2005
Museal prøvegravning - Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre, Gilleleje MuseumPrøveundersøgelsen på Glarborg 2005, der havde form af et net af prøveruder uden om gårdstomten, viste, at der i et vådområde syd for gården samt i mindre omfang øst for gården optrådte affald fra glasproduktion, først og fremmest skår af glaspotter fremstillet af importeret ildfast ler. Herudover fandtes i flere ruder i den sydlige del dele af strukturer med stenlægninger, lerbelægninger og kollapsede brændte lervægge/lerkapper samt en større stenlægning udlagt i et vådbundsområde.
2006
Museal forundersøgelse - Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre, Gilleleje MuseumPå undersøgelsen blev foretaget et snit af parforcejagtvejen nær Glarborggården. Det gav et fint billede af dennes konstruktion med ophævningslag, afvandingsgrøft, randstensrække mod lavningen og vejbelægningen af skærver. Et udgravningsfelt i vandhullet syd for gårdstomten gav et stort antal skår fra glaspotte, heraf to skår af en ny lertype. Detektorafsøgning omkring gårdstomten gav en del fund fra gårdens brugstid, bl.a. en bredbil. Endvidere fandtes en del jerngenstande på den formodede lokalitet for den til gården hørende vandmølle.
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterGårdtomt
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet er svært erkendeligt i lanskabet.

Vej

I Danmark har vejnetværket gennem tiderne været knyttet til bebyggelse og trafik, fordi det flade landskab har muliggjort færdsel næsten overalt. Ældst er netværket af sogneveje mellem kirkelandsbyerne, der ligger med en indbyrdes afstand på 4-7 km - omkring en mil eller en times skridtgang. Det kan føres tilbage til vikingetiden, kendes fra landskabslovene og blev administreret af landsbyboerne selv. Vejene, der var formet af de stive arbejdsvognes spor, var ikke anlagt, men skabt af trafikken, indtil de blev lagt i markskellene ved udskiftningen omkring 1800. Læs videre her.

Gård

Gård, i nyere tid almindelig betegnelse for et landbrug, der rådede over egen trækkraft, dvs. heste, og hvor beboerne udelukkende var beskæftiget ved jordbruget, i modsætning til hus, hvor dette normalt ikke var tilfældet. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links