Oversigt af voldsted set fra nordøst
.
Oversigt af voldsted med bro over voldgrav set fra syd
.
Oversigt af voldsted set fra sydvest
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
411292
Sted- og lokalitetsnummer
230101-3
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Vejdæmning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Bygning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: Als Nørreskov, art.nr. 1, bd. I, bl. 1 Helvedgård, Gammel Østerholm. Voldstedet består af en rektangulær borgbanke, omgivet af vandfyldte grave, Borgbankens topflade, der måler ca. 18 x 24,5 m, ligger ca. 3,50 m over vandspejlet i gravene. På toppen af banken ligger kampestenssylden til et ca. 20,5 m langt og 8,60 m bredt hus. Terrainet indenfor syldstenene fremtræder som en sænkning i forhold til den øvrige topfla- de. Kampestensfundamentet ligger nordligt på topfladen med længde retning i øst-vest, parallelt med bankens nordside. Afstanden fra fundamentets sydmur til topfladens sydrand er ca. 8,40 m. På størstedelen af voldgravens indre og ydre skråninger findes et velbevaret glacis af kampesten. Vold- gravens ydre skråning er lavest i det nordøstlige hjørne ved bækudløbet og højest i det sydvestlige, ca 3,50 m. Den østre voldgrav begrænses af en dæmning, der hører med til voldstedsanlægget. Voldstedet ligger i skov og er bevokset med gran og bøgetræer.

Undersøgelseshistorie

1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVoldsted (Østerholm), dannet af en firkantet Banke, der paa alle Sider er omgivet af en vandfyldt Grav. Bankens Højde over Gravens Bund er ca. 4 m.
1954
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceSyd for voldstedet har der antagelig ligget en ladegård, der nu er dyrekt areal.
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotR 5/ktb. Nørreskoven II: Voldsted (blå) Helvedgård, bilag II 5: grundrids, fotografier, beretning etc.
1955
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceVoldstedet Helvedgaard, bestående af en rektangulær borgbanke, omgivet af vandfyldte grave. Borgbankens topflade, der måler ca. 18 x 24,5 m, ligger ca. 3,50 m over vandspejlet i gravene. På toppen af banken ligger kampestenssylden til et ca. 20,5 m langt og 8,60 m bredt hus. Terrainet inden for syldstenene fremtræder som en sænkning i forhold til den øvrige topflade. Kampestensfundamentet ligger nordligt på topfladen med længderetning i øst-vest, parallelt med bankens nordside. Afstanden fra fundamentets sydmur til topfladens sydrand er ca. 8,40 m. På størstedelen af voldgravens indre og ydre skråninger findes et velbevaret gl??? af kæmpesten. Voldgravens ydre skråning er lavest i det nordøstlige hjørne ved ??? og højest i det sydvestlige, ca. 3,50 m. Den østre voldgrav begrænses af en dæmning, der hører med til voldstedsanlægget. Voldstedet ligger i skov og er bevokset med gran og bøgetræer.Ovenstående skrevet af efter svært læselig kopi.
1955
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBesigtiget.
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Vejdæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links