4564 voldgrav i SV. Set fra NØ.
.
Foto, detalje
.
Foto, detalje
.

Faktaboks

Kommune
Lolland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
45222
Sted- og lokalitetsnummer
070509-4
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Gammelgård voldsted. Voldstedet består af en firsidet banke, der er afrundet mod sydøst. Banken måler ca. 90 x 65 meter og er omgivet af en vandfyldt grav, der mod vest, nord, øst og sydøst er ca. 15 x 20 meter bred, medens den i syd udvider sig til en ca. 50 x 70 meter stor sø, langs hvis østlige bred en dæm- ning og bro forbinder borgbanken med det faste land mod syd. Til voldgraven slutter sig mod nord et kanalsystem, som ind- hegner haven. Fredningsgrænsen følger overkanten af voldgravens ydre bred, som angivet ved vedlagte udsnit af matrikelkort. Ovennævnte mindesmærke, må ikke udjævnes, ændres eller be- skadiges på nogen måde ved pløjning, gravning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af sten, jord og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske med Natio- nalmuseets samtykke.

Undersøgelseshistorie

1969
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldsted "Gammelgård". Forefundet som beskrevet i fredningstekst. Bevoksning: 1984: Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links