4699 oversigt. Set fra SØ.
.
Foto, detalje
.

Faktaboks

Kommune
Lolland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
44225
Sted- og lokalitetsnummer
070510-2
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Begivenhed, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Enkeltfund, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 16/6 1964, kreds: 31. Voldsted. Voldstedet består af en borgbanke og en voldgrav. Banken er ca. 15 m i diameter, dog noget oval af form med længde- retning i øst-vest. Dens højde over vandspejlet i graven 1-1,5 m. På banken, hvor der vokser træer og buske, er an- bragt et hønsehus. Den vandfyldte grav omgiver banker mod øst, nord og syd. Den e smallest mod nord og udvider sig til en bredde af 5-8 m mod øst og syd. Det fredede areal afgrænses af en linie, der løber i en afstand af 1 m fra gravens ydre rand. Mod vest, hvor adgangen til borgbanken er, lægges servitutgrænsen således, at den forbinder den nordre og søndre voldgravs grænser.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid2-3. Oprindelig to Høje, som have været omgivne med dybe Grave. ........... Af No. 2 findes Rester paa Matr. No. 13. Stedet er en cirkelrund Ø med Diameter af c 30 Alen. Graven, der har Form som en Cirkelring, er c 4 Alen dyb og c 15 Alen bred. Man fortæller, at her skal have ligget et Kloster, hvor to Søstre boede. De bleve uenige angaaende den øverste Plads i Kirken, hvorfor den ene flyttede til Gurreby og byggede Kirken der. En anden Fortælling er denne, at der paa Øen har ligget en Borg, hvori General Magnus Stenbock skal være født. Stedet kaldes ofte "Stenbockens Høj". Da man har fundet Murbrokker samt en stensat Kjælder paa Øen, maa den dog have været bebygget. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
1964
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldsted. Forefundet som beskrevet i fredningstekst, idet dog det heri omhandlede hønsehus ses at være nedbrudt, således at kun betongulvet og -fundamentet står tilbage. Mindre ansamlinger af affald (sten, drænrør, jern) sås ovenfor voldgravens ydre rand (og altså dermed udenfor fredningsgrænsen) især i SV. Dette påtaltes dog ikke, under hensyn til AT ejeren forlængst er ophørt med at drive gården selv og har bortforpagtet jorderne, AT det meste af affaldet tydeligvis havde ligget der i mindst 5 år, og endelig AT det ikke med sikkerhed kunne siges at være placeret indenfor den fredede del af voldstedet, omend givet indenfor § 53 - zonen. På marken NV for voldstedet (N for gården) sås endog meget store mængder oppløjede kulturlevn i form af tegl, dyreknogler og en smule keramik. Et randskår af en rhinsk stentøjskande opsmledes og indgaves til LFS. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
1984
Dyrkning/land- og skovbrug - Lolland-Falsters Stiftsmuseum
1984
Museal besigtigelse - Lolland-Falsters Stiftsmuseum
1984
Museal besigtigelse - Lolland-Falsters Stiftsmuseum
1985
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1985
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceRandskår af stentøjskande (Siegburg-vare) fundet NV for Skovlænge voldsted. På samme mark iagttoges store mængder af andre kulturlevn, tegl, dyreknogler, sortgodsskår m.v.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links