4575 voldgraven i vest syddel. Set fra NV.
.

Faktaboks

Kommune
Lolland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
44226
Sted- og lokalitetsnummer
070512-6
Anlæg
Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldgrav. Voldgraven omkring Søllestedgård. Graven er ca. 10 m bred og omgiver den ca. 50 x 30 m store borgbanke, bortset fra, at den nordlige 2/3 af voldgraven er tilfyldt. Med undtagel- se af et kort stræk ved sydvesthjørnet, er borgbankens skræn- ter kampestensatte. Gravens yderskrænter, der til lidt over vandlinien er stavsatte, er træbevokset. Langs den bevarede del af vestgraven er bygget et hus, der ligesom de på banken værende bygninger ikke berøres af nærværende fredningsde- klaration. Det fredede areal begrænses af en linie, der føl- ger gravens indre rand i en afstand af 0,5 m og dens ydre rand i en afstand af 2 m.

Undersøgelseshistorie

1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldgrave omkring Søllestedgård. Forefundet som beskrevet i fredningstekst. Bevoksning: 1984: Løvtræer
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVandfyldt grav
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Vandfyldt grav

Voldgrav, gravet kanal anvendt som befæstningsanlæg i forbindelse med borge. I Danmark kendes voldgrave fra forhistoriske anlæg, fx trelleborge. De fleste af borgene i middelalderen var befæstet med en eller flere volde og grave. Voldgrave forekommer som regel sammen med en vold, men kan også optræde alene eller sammen med en ringmur. De kan være tørre eller fyldt med vand. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links