9488 oversigt. Set fra SSV.
.
3989 afsprængt del af dæksten, min. 8 skåltegn. Set fra SØ.
.
3988 dæksten ca. 350 cm lang, 340 cm bred og 80 cm tyk. Set fra NNØ.
.
3975 oversigt. Set fra N.
.
3985 tre af randstenene i nord-siden. Set fra NV.
.

Faktaboks

Kommune
Lolland Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
44221
Sted- og lokalitetsnummer
070511-2
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Steensgård, Bøllesminde og Stokkemarke Skovhuse matr.nr. 1f. Tingl.: 13/10 1925, Emil Fr. Hansen. Afmærkn.: MS 1926, Hans Kjær. Langdysse, 49 x 10 m, 2 m høj. Randsten: N 17, S 21, Ø 3, V 4. 2,5 m fra Ø-enden aflangt kammer af 7 bæresten med ind- gang i S. Svær, nedskredet, sprængt dæksten med mindst 30 skålgruber. Græs og enkelte træer i ager.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse i et Krat, Retning ØSØ - VNV. I den østlige Ende et stort Gravkammer, hvis Overligger var afvæltet men som forøvrigt Synes urørt. Form og Maal, se vedlagte Tegninger. Den indvendige Dybde er 4'9" til 5 Fod. En Udgravning af Kammeret foretoges den 11te Juli. Øverst, omtrent 1 1/2 Fod under Overliggerens Loftside, laa større Stene af omtrent 3/4 Fods Tværmaal jevnt ved Siden af hinanden, derunder Fyld af leret Muldjord og mindre Stene, nede ved Gulvet flade, horisontaltliggende Stene og derunder hvidbrændte Flintknoller. Spredte over Gulvet fandtes nogle Stensager (afgivne til Museet, se Stenalders Protokol A 4085-91) og en lille Ravperle. Sporene af Skeletter vare yderst svage. - Jordhøien er paa det høieste 5 Fod. Bevoksning: 1976: Løvkrat og Løvtræer
1877
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1877
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 49 x 10 m, 2 m høj. Randsten: N.17, S.21, Ø.3, V.4, 2 1/2 m fra Østenden aflangt Kammer af 7 Bæresten med Indgang i S. Svær, nedskredet, sprængt Dæksten med mindst 30 Skaalgruber. Græs og enkelte Træer i Ager.
1953
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1976
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse. Beskrivelse : orienteret Ø-V med drejning NV-SØ. Randsten markerer kanten hele vejen rundt (jf. gl. fredningsliste : 45 stk., nyoptælling ikke foretaget !) Mål : 1,8 x 50 x 10 m. Kun i højens østende er der et kammer synligt, ca. 2,5 m vest for østenden. Kammeret ligger på tværs af højens længderetning. Kammerets form : pæreformet af 7 bæresten, 1 overligger, der er skredet ned mod nord, men stadig hviler på bærestenen. 1 sten (overligger ?) ligger henkastet på jorden. Randstenenes størrelse er fra 3/4 m (foruden lidt mindre). Den mod nord nedskredne overligger har skålgruber. Beskadigelser : se Beskrivelse. Beliggenhed : på højdedrag eller plateau med fald ned mod lavningen, hvor Halsted å løber. Pleje : ønskeligt om brombærkrattet, især i højens Ø-ende ved kammeret, bortryddedes. ** Seværdighedsforklaring ** Instruktiv beliggenhed i landskabet, for at forstå stenalderbondens kulturlandskab. Kammer typisk i Østersø- området. Bevoksning: 1976: Løvkrat og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkLangdysse. I kammeret er bærestenen i syd udvæltet. Dækstenen måler ca. 350 cm lang, 340 cm bred og ca. 80 cm tyk. En afsprængt del af dækstenen hviler op ad en af kammerets østlige bæresten. Der er min. 30 skåltegn på dækstenen og min. 8 skåltegn på den afsprængte del af dækstenen.
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links