Faktaboks

Kommune
Fredensborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
27296
Sted- og lokalitetsnummer
010405-2
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: Gl. Grønholt og Tulstrup Vang, matr. nr. 1. Grønholt voldsted Voldstedet består af en ca. 15 x 15 m. stor indtil 5 m. høj nærmest kvadratisk banke med stejle sider omgivet af en ca. 4 m. bred, vandfyldt grav. En tømret bro fører over den østre grav, og i østskråningen er i fortsættelse heraf indsat trap- petrin af træ, der fører op til bankens ca. 8 x 8 m. plane top- flade. Voldstedet er græsklædt med enkelte gamle løvtræer. Det ligger i den østlige del af statsskoven Grønholt vang i skov- afdeling 295 umiddelbart vest for landevejen. Grænsen for det fredede areal følger til alle sider gravens ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes. udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse el- ler henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at vedligeholde den spredte be- voksning af løvtræer på banken, men beplantning herudover må ikke finde sted. Oprensning af voldgraven samt forsætlig æn- dring af vandstanden må kun ske med rigsantikvarens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVest for den Vei, som fører fra Grønholt By ud til Fredensborg Chausseen, ligger det Voldsted, som Kong Frederik VII undersøgte ved at lade en korsformet Grav kaste gjennem det. Det er blevet opmaalt af Genremaler E.Rondahl og mig [V.Boye] og tegnet af førstnævnte. Voldstedets Facade imod Syd er fra Vest-Øst 91' lang. Voldstedets Facade imod Øst er fra Syd-Nord 88' lang. Voldstedets Facade imod Nord er fra Vest-Øst 97' lang. Voldstedets Facade imod Vest er fra Syd-Nord 95' lang. Foroven er Voldstedet imod Syd 64' langt. Foroven er Voldstedet imod Øst 62' langt. Foroven er Voldstedet imod Nord 64' langt. Foroven er Voldstedet imod Vest 59' langt. Tværmaalet i det gjennemgravede Kors udgjør 93' Øst-Vest og 97' Nord-Syd. Paa dets Nordvest Side er det høieste Punkt, hvor den lodrette Høide til Graven udgjør 16'. Paa alle fire sees tydelige Spor af den gamle Voldgrav. Paa den sydlige Side udgjør Gravens Brede: imod Vest 19', paa Midten 20', imod Øst 20'. Paa den østlige Side udgjør Gravens Brede: imod Nord 24', paa Midten 20', imod Syd 22'. Paa den nordlige Side udgjør Gravens Brede: imod Vest 18', paa Midten 18', imos Øst 18'. Paa den vestlige Side udgjør Gravens Brede: imod Syd 21', paa Midten 21', imod Nord 21'.
1884
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1970
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningVoldstedet består af en ca. 15 x 15 m. stor indtil 5 m. høj nærmest kvadratisk banke med stejle sider omgivet af en ca. 4 m. bred, vandfyldt grav. En tømret bro fører over den østre grav, og i søskråningen er i fortsættelse heraf indsat trappetrin af træ, der fører op til bankens ca. 8 x 8 m. plane topflade. Voldstedet er græsklædt med enkelte gamle løvtræer. Det ligger i den østlige del af statsskoven Grønholt vang i skovafdeling 295 umiddelbart vest for landevejen. Grænsen for det fredede areal følger til alle sider gravens ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at vedligeholde den spredte bevoksning af løvtræer på banken, men beplantning herudover må ikke finde sted. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske med rigsantikvarens samtykke.
1970
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links