Oversigt set fra N
.
Oversigt set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
140843
Sted- og lokalitetsnummer
120212-151
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Gunderupgårds voldsted Af det oprindelige voldsted er bevaret den østlige, nu tørre, nord-sydgående voldgrav med udenforliggende vold, hvis krone rejser sig ca. 2 - 2,5 m over voldgravens bund. Vold og voldgrav, der tilsammen er 18 m brede, er bevaret i en længde af 100 m, og bevokset med træer. Fredningsgrænsen forløber i vest langs gravens overkant og i øst langs voldens fod, og i syd og nord langs de øst-vestgående linier for enderne af vold og grav. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald el- ler på nogen anden måde forstyrres. Ny beplantning må kun finde sted efter aftale med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1970
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links