Vejen op til voldstedet - set fra syd
.
Voldstedet set fra syd
.
Oversigt over voldstedets indre - set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Vejle Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
30102
Sted- og lokalitetsnummer
170806-15
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldstedet af Højgård. Voldstedet består af en rektangulær borgbanke, ca. 35 x 35 m, der i nordøst, øst og syd ledsages af en ca. 4 m bred tør voldgrav, medens den i vest og nord ligger ud mod en naturlig sænkning. Der er rester af en ca. 1 m høj vold- krone i øst, nordøst og vest, hvor den er gennembrudt af et skår omtrent midtvejs. I syd er der svage spor af volden. Voldgraven er velbevaret i øst og nordøst, hvorimod det sydøstlige hjørne er forstyrret ved afgravning. Den søndre grav er tilfyldt og ses kun som en svag sænkning i terræn'et. På den ret stejle skråning udfor bankens nord-vest-hjørne er der ved afgrav- ning skabt et plateau i niveau med den nordøstre gravs bund. Borgpladsen er meget ujævn og stærkt forstyrret som følge af opgravning af fundamenter o.l. Veodstedet, der er bevokset med træer, ligger på den nordvestlige del af den såkaldte Slotsbakke ca. 200 m nordvest for det nuværende Højgård. Fredningen afgrænses i syd, øst og nordøst af voldgravens ydre øvre kant, langs den vestlige del af nordsiden og langs hele vestsiden af en linie, der følger det omtalte plateau's yderrand. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved pløjning, gravning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald.

Undersøgelseshistorie

1967
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1997
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Voldsted af højgård". Som fritext. Tilføjelse: Tværs over borgbanken i ØNØ-VSV retning går en sti, ca. 2 m bred. Den skær gennem voldkronen i ØNØ og går gennem et smalt skår i voldkronen i VSV. Nord for stien er på borgbankens NØ hjørne resterne af en rektangulært anlæg, ca. 14 x 10 m, orienteret i ØNØ-VSV, markeret af en vold. Anlægget/husgrunden? løber i vest sammen med en rundagtig højning, der er gennemskåret i NV-SØ retning. Plateuet nednefor voldkronen i NV er også gennemskåret af en hulagtig vejstump. Bevokset med bøgetræer, opvækst og løvkrat af løn, bøg og elm. På plateau i løvskov. Benævnt slotsbanke på 4cm kort. Bevoksning: 1997: Løvkrat og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links