Østlige del af voldgraven set fra V
.
Oversigtsbillede - voldgraven set fra øst
.
Oversigtsbillede - voldgraven set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Vejle Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
300919
Sted- og lokalitetsnummer
170905-15
Anlæg
Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Vejdæmning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Den nordre voldgrav ved Brandbjærg En vandfyldt nordre voldgrav ca. 60 m lang og 5 m bred med rette sider og lave skrænter. Midtfor er graven afbrudt af en smal dæm- ning med kørevej. Fredningen omfatter voldgraven samt 2 m fra gravens øvre kant. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes eller på nogen måde beskadiges ved gravning eller henkastning af jord, sten og affald. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vand- standen må ikke ske uden Nationalmuseets samtykke.

Undersøgelseshistorie

1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDen nordre voldgrav fra Brandbjerg. Vandfyldt. 60 m. lang, 5 m. bred med rette sider og lave skrænter. Midt for fører en brodæmning over graven. Gravens sider er i vandlinien afstivet med natursten, herover fører et hegn voldgraven rundt med hønsetråd. I vandet guldfisk. Omgivelser: Have, skole. Foto: S/H 01.18.79-S. Flyfoto S 4009-FTL-140/034. Bevoksning: 1979: Græs
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVandfyldt grav
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Vejdæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Vandfyldt grav

Voldgrav, gravet kanal anvendt som befæstningsanlæg i forbindelse med borge. I Danmark kendes voldgrave fra forhistoriske anlæg, fx trelleborge. De fleste af borgene i middelalderen var befæstet med en eller flere volde og grave. Voldgrave forekommer som regel sammen med en vold, men kan også optræde alene eller sammen med en ringmur. De kan være tørre eller fyldt med vand. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links