Oversigtsfoto set fra NØ
.
Oversigtsfoto set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Favrskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
221263
Sted- og lokalitetsnummer
130506-64
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Dambrug, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Herregårdsanlæg/Slot, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Vejdæmning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hagsholm voldsted Voldstedet består af en omtrent kvadratisk borgbanke, ca. 60 x 60 m, omgivet af indtil 24 m brede, nu udtørrede gra- ve. Omtrent midt på borgbankens nordside fører en 7,5 m bred dæmning over graven til land. Borgbankens overflade er jævn med spor langs de 4 ydersider af fundamenter af et firfløjet, omtrent rektangulært bygningsanlæg. Voldstedet er overalt græsbegroet med enkelte træer i yderkanterne. Fredningen omfatter hele voldstedsanlægget og et bælte af 1 m's bredde udenom gravens yderskrænt til marken.

Undersøgelseshistorie

1885
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1920
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningVoldstedet består af en omtrent kvardratisk borgbanke, ca. 60 x 60 m, omgivet af indtil 24 m bredde, nu indtørrede grave. Omtrent midt på borgbankens nordside fører en 7,5 m bred dæmning over graven til land. Borgbankens overflade er jævn med spor langs de 4 ydersider af fundamenter af et firefløjet, omtrent rektangulært bygningsanlæg. Voldstedet er overalt græsbegroet med enkelte træer i yderkanterne. Fredningen omfatter hele voldstedsanlægget og et bælte af 1 m's bredde udenom gravens yderskrænt til marken.
1986
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1986
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningTilføjelse til fredningsdeklarationen af 12. oktober 1920, i form af tinglysningskalke visende voldstedets form m.v.
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Hagsholm voldsted". Som beskrivelse. Dog: Borgbankens sider og adgangsdæmningens vestside er sat med store utilhuggede kampesten. I den rektangulære bygningstomt på borgbankens NØ-del (se planen) ses en del itubrudt tegl, både munkesten og yngre. Marken umiddelbart på den anden side af voldstedets nordside er nu tilplantet med ca. 7-årige ædelgraner. Filmnr.: 2-6a-8a. ** Seværdighedsforklaring ** Smukt, velbevaret og instruktivt voldsted lige op ad offentlig vej. Ryddet, hegnet og afgræsses med får. Bevoksning: 1988: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten midt på banken. Lidt vand i gravene. Meget fint voldsted hvortil der er offentlig adgang. Området afgræsses normalt af får (dog ikke på tilsynstidspunktet). Yderligere pleje ikke nødvendig. Flot, velplejet, velformidlet og meget synligt fortidsminde.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumVoldsted. Borgbanken er græsklædt. Bankens yderkanter og gravene er bevokset med løvtræer og lidt krat. Flere af træerne er rådne og ved at vælte.

Vejdæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Herregårdsanlæg/Slot

Herregård, oprindelig en større gård, der tilhørte en herre, dvs. en adelsmand. Senere er betegnelsen herregård også kommet til at dække de større gårde, særlig sædegårde eller hovedgårde, hvorunder der hørte bøndergods. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links