Faktaboks

Kommune
Skive Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
150726
Sted- og lokalitetsnummer
131104-47
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldstedet ved Jungetgård. Voldstedet består af en lav borgbanke, der hæver sig ca. 1-1,5 m over vand- spejlet i de omgivende grave i øst, syd og vest. Gravenes længde er i øst og vest ca. 60 m og i syd ca. 75 m. Den nordligste del af den vestre grav er tilgroet. Gravenes bredde varierer fra ca. 13 til ca. 20 m. På banken ligger de i henhold til bygningsfredningsloven i klasse A fredede bygninger. Iøvrigt benyttes det fredede areal som have og gårdsplads. Fredningsgrænsen forløber i øst, syd og vest langs gravenes ydre overkant, medens den i nord går langs en linie, der forbinder de nordlige ender af den vestre og østre voldgrav. Den eksisterende bebyggelse berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Bortset fra friholdelse for grøde og lign. må oprens- ning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden kun finde sted ef- ter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Ny bebyggelse på banken må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Iøvrigt kan det fredede areal anvendes på samme måde som hidtil som have og gårds- plads.

Undersøgelseshistorie

1973
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet - en voldstedbanke med fredet bygning. Anvendes som have og gårdsplads. Driftsbygninger uden for banken. Vækster i voldgraven holdes manuelt nede.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links