Faktaboks

Kommune
Skive Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
150721
Sted- og lokalitetsnummer
131104-16
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Skyttegrav, Nyere tid (dateret 1900 e.Kr. - 1999 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.nr.: Junget hovedgård, matr.nr 1ao (1av ?) Tingl.: 24/9 1897. Propr. A. Olesen Diplom Afmærkn.: MS. 1899, lærer Krogh Den sydligste af "Urhøje", 3 x 24 m. I toppen lille fordybning. Løbegrav i bue fra nordsiden ind i højen mod vest til sydvestsiden. Syd- og vestsi- den fortrampet af kreaturer. Græs, i ager 1954 Restaurering efter skader forvoldt af tyske tropper: En 1,50 m bred og 1 m dyb grøft, som fra foden mod NØ snoede sig op over vestsiden mod toppen, et mindre hul på siden mod SØ samt grøfter ved foden mod NØ blev tilkastet med jord, som henlå langs kanterne af gravningerne.

Undersøgelseshistorie

1870
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1897
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1910
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1944
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1949
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1966
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i uopdyrket areal i mark. Herfra vid udsigt over fjorden. Højens østside tæt bevokset med krat.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links