Kværnen set fra sydvest
.
Voldstedsbanken set fra vest
.
Kværnen set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Langeland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
431830
Sted- og lokalitetsnummer
090304-109
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldsted. Voldstedet udgør den nordlige del af øen Kværnen i Lindelse Nor. Af voldstedet ses to øst-vest forløbende, 1,5-2,5 m dybe voldgrave, der med en indbyrdes afstand af ca 50 m skærer tværs over morænebakkens højeste del. På bakkeryggen imellem dem anes i overfladen svage levn af bygninger eller andre konstruk- tioner. Nord for den nordlige voldgrav er voldstedet for en stor del borteroderet som følge af kysterosion. Det fredede omfatter den samlede morænebakke på øens nordlige del indtil den sydlige overkant af den sydlige voldgrav. Strandbredder og strandeng-forland foran morænehøjningen er ikke omfattet af fredningen. Voldstedet henligger bevokset med græs, urter og indplantede, spredte løv- og nåletræer. Voldstedet må ikke forstyrres ved gravning, beplant- ning eller opsætning af bygninger eller andre faste anlæg.

Undersøgelseshistorie

2000
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links