Voldgrav nord for forborg, set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Langeland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
431825
Sted- og lokalitetsnummer
090304-6
Anlæg
Bosættelse, uspec undergruppe, Middelalder (dateret 1300 e.Kr. - 1399 e.Kr.); Vej, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.); Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1300 e.Kr. - 1399 e.Kr.); Møntfund, Middelalder (dateret 1300 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Møntfund, Middelalder (dateret 1200 e.Kr. - 1299 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Købeshoved voldsted. Voldstedet ligger på en ca. 150 m lang og ca. 50 m bred odde, der fra nord strækker sig ud i Lindelse Nor. Tværs over odden er 3 grave med en bundbredde af ca. 5 m. Den nordlige grav afskærer voldstedet fra det faste land i nord. Syd for voldgraven ligger forborgen, hvoraf den nord- lige og den nordøstlige del er bortgravet. Forborgen, der hæver sig ca. 3-4 m over voldgraven, måler ca. 30 x 25-30 m. Syd for forborgen er den mellemste grav, og syd for denne borgbanken, der hæver sig ca. 6 m over gravens bund. Borgbanken måler ca. 70 m i nord-sydlig ret- ning og ca. 25 i øst-vestlig retning. Graven syd for borgbanken fremtræder som en svag sænkning, der adskiller borgbanken fra den sydlige lave del af odden ("Halen"). Bortset fra den sydlige lave del, er voldstedet bevokset med træer og buske. På borgbanken ligger 2 sommerhuse, som ikke er omfattet af fredningen. Fredningen omfatter hele odden. Fredningsgrænsen forløber i nord 1 m nord for den nordlige gravs ydre overkant langs en linje, der i en afstand af 5 m går parallelt med skellet til matr. nr. 3d af Herslev by, jvf. vedlagte deklarations- rids. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og af- fald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal prøvegravning - Langelands MuseumArkæologiske udgravninger, prøvegrøfter både på borgplatauet og i byområdet "Købing" nord herfor, som egentlig er delt i 2, "Forreste Købing" og "Bageste Købing". Fund af brønd og mange løsfund, middelalder.
1981
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorForefundet som beskrevet i tinglysningsdokument af 11.12.1982 (FFF j.nr. F53-1697). Ingen beskadigelser eller ændringer konstateret. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdigheden kan diskuteres - eneste umiddelbart synlige kulturminde i terrænet er halsgraven mod N. Dog er stedet for sin naturskønne beliggenhed og instruktive karakter m.h.t. placering af tidlig-middelalderligt forsvarsværk i topografien anset for "middel-seværdigt". Bevoksning: 1982: Løvkrat
1992
Privat detektorbrug - Langelands Museum
1992
Genstand givet til museum - Langelands Museum
1992
Danefæ indsendt af lokalmuseum - Langelands Museum
1993
Privat detektorbrug - Langelands Museum
1996
Danefæ erklæring ved Nationalmuseet - Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
1997
Privat detektorbrug - Langelands Museum
1998
Danefæ erklæring ved Nationalmuseet - Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
1999
Privat detektorbrug - Langelands Museum
1999
Danefæ erklæring ved Nationalmuseet - Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
2004
Privat detektorbrug - Langelands MuseumFund af to mønter, der i samme måned indsendes til bestemmelse.
2004
Danefæ erklæring ved Nationalmuseet - Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og MedaillesamlingFP 6806 Mønt Nørrejylland 1280´erne og mønt henført til Slesvig, 1290érne.
2005
Privat detektorbrug - Langelands Museum
2005
Danefæ indsendt af lokalmuseum - Langelands Museum
2008
Danefæ erklæring ved Nationalmuseet - Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og MedaillesamlingFP 7743. 3 Mønter (LMR 12805:150-152). 1. Erik Menved, Nørrejylland, MB 428, slodt. 2. Erik Menved, Ribe, MB 463, korroderet, kantskade. 3. Borgerkrigsmønt, ubestemt, ca. 1280-1330, slidt, korroderet.
2009
Danefæ erklæring ved Nationalmuseet - Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling FP 7963 (LMR 12805). 1. Penning, Erik Glipping, Roskilde, MB 171, x158 2. Penning, Erik Glipping, Slesvig, MB 272, x159
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Vej

I Danmark har vejnetværket gennem tiderne været knyttet til bebyggelse og trafik, fordi det flade landskab har muliggjort færdsel næsten overalt. Ældst er netværket af sogneveje mellem kirkelandsbyerne, der ligger med en indbyrdes afstand på 4-7 km - omkring en mil eller en times skridtgang. Det kan føres tilbage til vikingetiden, kendes fra landskabslovene og blev administreret af landsbyboerne selv. Vejene, der var formet af de stive arbejdsvognes spor, var ikke anlagt, men skabt af trafikken, indtil de blev lagt i markskellene ved udskiftningen omkring 1800. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Møntfund

Skattefund, fund af nedgravede eller bortgemte genstande af guld og sølv eller andre værdier, i Danmark omfattet af lovgivningen om danefæ. Fra tiden ca. 1050-1550 kendes (1999) ca. 330 skattefund fra det nuværende Danmark. Mere end 80% af fundene indeholder mønter, ofte danske – en del af disse fund tillige smykker. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links