Indgang i fortidsmindet, set fra øst
.
Fortidsminde set fra vest
.
Fortidsminde set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Langeland Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
431814
Sted- og lokalitetsnummer
090304-12
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Gravgenstand, Oldtid (dateret 2350 f.Kr. - 1101 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 15/7 1924. (Gdr. A. Brandt). Diplom. Afmærkn.: MS. (1928, H. Kjær). "Annemosehøj", fritstående jættestue, 6,25 x 1,25 m, af 13 bæresten, 4 dæksten, gang af 2 sten. Restaureret.

Undersøgelseshistorie

1853
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1854
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1887
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1924
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1928
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFritstående jættestuekammer i stærkt afpløjet højrest, 3,0 x 14,0 x 11,0 m. Forefundet som beskrevet i fredningstekst. Restaureret, bl.a. ved opsætning i kammeret af en i kammergulvet faststøbt konstruktion af H-jern, der skal bære de ved restaureringen delvis nyoplagte dæksten. H-jernene er nu helt gennem- og borttærede og har ingen bærende funktion. Der må regnes med nærliggende sammenstyrtsrisiko og deraf følgende livsfare. Under hensyn til, at anlægget er ret besøgt, bør der træffes advarende foranstaltninger (skiltning) og evt. sikring mod sammenstyrtning, iværksat inden turistsæsonen 1983. HASTESAG! ** Seværdighedsforklaring ** Ret instruktivt eksempel på et fritstående jættestuekammer. Omtalt i publikumsvejviser til oldtidsminder, udgivet af LMR. Meget besøgt anlæg. Bevoksning: 1982: Løvkrat
1984
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Museal restaurering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1999
Museal restaurering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet er en jættestue, der ligger i dyrket mark.
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links