Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
201621
Sted- og lokalitetsnummer
141004-71
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

LØVENHOLM VOLDSTED Voldstedet består af en firsidet borgholm, der hæver sig ca. 2 m over vandspejlet i de omgivende grave. Borgholmen måler i øst-vest ca. 60 m og i nord-syd ca. 73 m. Voldgravene er fra 19 til 29 m brede med ca. 2 m høje udvendige skråninger. På borg- holmen ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i kl. A fredede hovedbygning, og borgholmen er iøvrigt udlagt til have og gårdsplads. Over den nordre grav fører en 5,50 m bred muret vejdæmning. Fredningsgrænsen forløber langs gravenes udvendige øvre kant, og det fredede areal måler i øst-vest ca. 110 m og i nord-syd ca. 125 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er dog tilladt at anvende det som have i samme omfang som hidtil. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vand- standen må kun ske med rigsantikvarens samtykke. 3/2-1972: Kunwalds notat vedr. evt ombytning af verdens hjørnerne, (vedlagt dekl.).

Undersøgelseshistorie

1971
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLøvenholm voldsted forefundet som beskrevet. Adgang ikke til selve voldstedet men gode muligheder for at bese det fra offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdigt for det overordentlig smukke bygnings- og parkmiljø. Bevoksning: 1988: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fint og velplejet voldsted. Høj vandstand i gravene.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links