Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
20169
Sted- og lokalitetsnummer
141001-31
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tinglysning af tidligere C-høj: *********************** Høj, 1,5 x 23 m. Centralpartien forstyrret; fremtræder som en indtil 0,5 m dyb, fladt skålformet sænkning 8-10 m i diameter. I kanterne af sænkningen ses talrige håndsten af højfylden. En meterstor sten ligger i sænkningens bund.

Undersøgelseshistorie

1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRest af en Høj, Taarup Skov, Auning S, Sønder Hald H. Af denne forhen store men lave Høj staar nu kun, som Grundridset viser, en Rand rundt. Brudet synes at være fuldstændigt og lige til Bunden, men om Fund vides ikke noget. Der er gaaet lang Tid siden dens Brud, thi baade den udkastede Fyld og Brudets Bund er begroet med store Bøge.Frigivet 1945 Bevoksning: 1988: Græs
1945
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. 23 m. i Diameter, hele det Indre bortgravet, saa kun en Ring staar tilbage.
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorC-høj. Fredningstekstens angivelse af højen som blot en ringvold forekommer ret overdrevet. Højens indre er ganske rigtig forstyrret og fremtræder som et fladt skålformet krater 8-10 m. i diameter, ca. 0,5 m. dybt. Der tilbagestår således væsentlige dele af højfylden hele omkredsen rundt med rige muligheder for sekundærgraves tilstedeværelse. I kanterne af krateret ses talrige håndsten af højfylden. En meterlang sten ligger i krateret. Bevoksning: 1988: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt. Nyplantede graner omkring højen holder fin afstand hertil.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links