Oversigtsfoto set fra V
.
Oversigtsfoto set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
201625
Sted- og lokalitetsnummer
141004-72
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 3301 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 2016:25 Gravhøj. 8 m i diameter, 0,5 m høj.

Undersøgelseshistorie

1994
Privat udgravning - Kulturhistorisk Museum RandersDet var lokale amatørarkæologer, der første gang registrerede anlægget og foretog en indledende fladeafdækning.
1994
Anmeldelse fra privat - Kulturhistorisk Museum RandersFundet anmeldes til KHM.
1994
Museal besigtigelse - Kulturhistorisk Museum Randers
1998
Museal prøvegravning - Kulturhistorisk Museum RandersPrøvegravningen påviste tilstedeværelsen af en velbevaret dysse. I et mindre felt i den centrale del samt i nord-syd gående og øst-vest gående grøft fandtes seks ravperler og to mellemneolitiske tragtbægre.
2006
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2016
Museal berejsning - Moesgård MuseumGravhøjen måler 8 m. i diameter og er ½ m. høj. Der ses intet spor af dyssekammeret. På højen vokser gyvler, små nåletræer og i foden står ældre nåletræer. Højen er synlig fra skovvejen mod øst.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumPå højen vokser gyvler og små nåletræer. I foden står ældre nåletræer. Højen er synlig fra skovvejen mod øst.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links