Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
421017
Sted- og lokalitetsnummer
220108-7
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Tro og tradition, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1848 e.Kr.); Voldgrav, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldstedet "Limbæk slot". Voldstedet består af en cirkulær banke, hvis diameter er ca. 50 og som er ca. 1,5 m høj. Den sydlige del af voldstedet er beliggende på parcel 230/90 af Ladegård, matr.nr. 43, medens den nordlige del af voldstedet ligger på parcel 227/91 af Ladegård, matr.nr. 111. Voldstedet er dyrket. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landsbrugsmæssig drift er tilladt i sam- me omfang som hidtil, forudsat der ikke anvendes jordbundsløs- nere eller foretages nogen anden form for dyb jordbearbejdning.

Undersøgelseshistorie

1923
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1923
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHer oppløjes ofte Murbrokker efter Sagnet Rester af et Jagtslot. Bevoksning: 1979: Græs.
1923
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1973
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Limbæk Slot". På det angivne sted afslører intet med sikkerhed, at der er tale om et voldsted bortset fra, at der skimtes teglfragmenter i jorden. Banken er ikke særlig cirkulær men nærmest lidt uregelmæssigt oval og ligner en naturlig banke. Foto: S/H og F 09.17 fra SØ, 09.18 fra N. Bevoksning: 1979: Græs.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2015
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceSb. 22.01.08-7. Voldsted (Kværs s. Åbenrå) [Skitse] Løst krokis 1/1000 Den såkaldte Limbækvej, der endnu er i brug, fører fra Engskov ind til Kværs. - Et godt stykke nord for den, vest for gården Kokhave, ligger den overpløjede, navnløse borgplads, for en del omgiven af enge. Den består af en regelmæssig, cirkelrund, men lav hovedbanke og sydøst for denne en større og højere, halvmåneformet forborg, men meget uregelmæssig og glidende over i det omgivende terræn. - På hovedbanken er der i mands minde opbrudt fundamenter, og der er fundet munketagsten. På begge banker ses endnu mange murbrokker. Jvfr. Bericht vaterl. Alterth. VIII (1843) s. 19f., hvorefter Limbækvejen skal føre fra voldstedet mod N., som en dæmning

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links