Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
421320
Sted- og lokalitetsnummer
230207-116
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Art.nr. 8, bd. I, bl. 7, Alsmsted. Naskærgård. Voldstedet består af en lav banke, uregelmæssig firkantet, ca. 60 x 70 m, der ligger i plan med det omgivende terræn, og kun adskilles fra dette ved en 3 - 4 m bred grav, for størstedelen tør, omend sumpet. I vest har graven karakter af en vandfyldt dam på indtil ca. 15 m's bredde. Denne dam afvandes ved en reguleret bæk, der løber østover som en smal rende i den sydlige voldgravs bund og udmunder i det lave engdrag øst for voldstedet. Banken er stærkt bevokset med løvtræer og krat. I dens nordøsthjørne findes en lav kantvold.

Undersøgelseshistorie

1934
Privat besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceOpmålingen er foretaget af Erik Olsen, lærer på Danebod højskole.
1954
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceBesigtigelse med henblik på fredning. Voldstedet består af en lav banke, uregelmæssigt firkantet og ca. 70 x 60 m stor, der ligger i plan med det omgivende terræn, kun adskilt fra dette ved en 3-4 m bred grav, der er 0,5-1,5 m dyb.
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotVoldsted.
1955
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceEt voldsted, bestående af en lav banke, uregelmæssigt firkantet, ca. 60 x 70 m, der ligger i plan med det omgivende terræn og kun adskilles fra dette ved en 3-4 m bred grav, for størstedelen tør, omend sumpet. I vest har graven karakter af en vandfyldt dam på indtil ca. 15 meters bredde. Denne dam afvændes ved en reguleret bæk, der løber østover som en smal rende i den sydlige voldgravs bund og udmunder i det lave engdrag øst for voldstedet. Banken er stærkt bevokset med løvtræer og krat. I dens nordøsthjørne findes en lav kantvold. På dette mindesmærke må der således ikke opføres bygninger af nogen art. Det må ikke beskadiges ved pløjning, gravning, bortførsel af jord eller tilførsel af jord, sten eller affald eller på nogen anden måde forstyrres. Med ejerens samtykke kan Nationalmuseet foretage undersøgelser af voldstedet. Det areal, der er underkastet ovenstående fredningsbestemmelser, findes angivet på det vedfjøjede kort, hvor det omgives af de der anførte servitutgrænser.
1985
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links