Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
411028
Sted- og lokalitetsnummer
220203-57
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1848 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldsted mellem Oksesøerne. Voldstedet består af en banke, en halsgrav og en øst herfor liggende ydre vold. Banken, der er af en uregelmæssig, oval form måler ca. 60 x 100 m med størst udstrækning i øst-vest. Dens afgrænsning mod syd - sydvest løber over i mosen (søen), mens randen mod nord og vest står skarpt, hævende sig indtil 2 m over den omgivende mosebund. Den velbevarede voldgrav, der måler ca. 20 x 50 m, er tildels vandfyldt. Øst for graven ligger en ca. 1 m høj vold. Anlægget er bevokset med træer.

Undersøgelseshistorie

1921
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGl. Forsvarsanlæg ? Mod V. er af Banke ved en 7-8 m br. Grav til nær Søniveau afskaaret saaledes, at der ligger en Kam, 44 m l., 10 m br.,2 m h., fortsat i lavere Land mod V. Gennemskæringen er i hvert Fald kunstig. Østre større Del af Holmen kunde herved passe til en middelalderlig Gaard.
1964
Diverse sagsbehandling - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1964
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1964
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceEt voldsted bestående af en banke, en halsgrav og en øst herfor liggende ydre vold. Banken, der er af en uregelmæssig, oval form måler ca. 60 x 100 m med størst udstrækning i øst-vest. Dens afgrænsning mod syd - sydvest løber over i mosen (søen), mens randen mod syd og vest står skarpt, hævende sig indtil 2 m over den omgivende mosebund. Den velbevarede voldgrav, der måler ca. 20 x 50 m, er tildels vandfyldt. Øst for graven ligger en ca. 1 m høj vold. Anlægget er bevokset med træer. På dette fortidsminde må der således ikke opføres bygninger af nogen art. Det skal til stadighed henligge udyrket og må ikke fjernes, udjævnes eller beskadiges ved gravning, pløjning, nybeplantning, bortførsel af jord og sten eller tilførsel af jord, sten og affald eller på nogen anden måde beskadiges. Kunstig afvanding af graven må ikke finde sted. Træhugst og græsning er forbeholdt ejeren. Stenoptagning må ikke finde sted. Med ejerens tilladelse kan Nationalmuseet lade fortidsmindet undersøge. Det areal, der er underkastet ovenstående fredningsbestemmelser, findes angivet på vedføjede kort, hvor det omgives af de der anførte servitutgrænser. NATIONALMUSEETS Fredningsafdeling den 3.juli 1964. P. V. GlobIfølge fredningsoplysningerne ligger voldstedet godt 50 m længere mod vest.
1964
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1984
Beskadigelse/hærværk - Haderslev MuseumVoldstedsrampen er ved at være kørt ned.
1984
Uspecificeret museal aktivitet - Haderslev Museum
1984
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceN02 1718/84, HAM 1751. Sb. 22.02.03-57. Fundanmeldelse samt kort med fundsted afsat, modtaget d. 17/12 1984 på N02. Middelalderligt voldsted, Avrøholm. Avrøholm. Sb. 22.02.03-57. Fundår: 1984. Anmeldt d. 6/3 1984 til S. Andersen, HAM. Meddelse om at voldstedets rampe er ved at være kørt ned - telefonisk anmodet HHJ, FFS om at besigtige /do fredningsafd, Åbenraa Vedlagt sagen: Udskrift af Sb.-tekst.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links