Foto, detalje
.
Foto, detalje
.

Faktaboks

Kommune
Vejle Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
280973
Sted- og lokalitetsnummer
170816-27
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Bygning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Depotfund, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldsted med tomt af Gammel Rørbæk. Tomten af den nedbrudte hovedgård Rørbæk ligger på den østlige del af den såkaldte "Kælderbanke" i Rørbæk sø, Her er en 15 x 6 meter stor og 1,5 -2 m dyb kælder sat af store kampesten. Tomten henligger i græs med enkelte bu- ske og træer. Fredningsgrænsen følger i nord, øst og syd bankens nedre skrænt, i vest en linie tværs over holmen 25 m vest for den stensatte kælders vestende. Dette mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges. Bebyggelse, gravning, pløjning eller henkastning af jord, sten eller andet affald på ruinområdet må ikke finde sted. Restaurering og opmuring må kun ske med Nationalmuseets samtykke.

Undersøgelseshistorie

1897
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBorgplads paa et Næs ved Rørbæk Sø. Talrige Brokker af svære Tegl henliggende i og omkring en Ruin, en Kælder 17.5 M. lang i NV.-SØ., 6 M. bred i NØ.-SV., 1.5 M. dyb. Væggene satte af utilhugne Kampesten, hvoraf en Del ere nedvæltede i Kælderen. I det sydvestre Hjørne er lavet en Nedgang. Pladsen omkring Ruinen en græsgrot Bakke, adskilt fra det faste Land ved en sumpet Eng. - Det angives, at der i Kanten af Søen skal være fundet nogle gamle Tintallerkener og Fade. Fund i Museet (Aar 1652). Senere Nr. 9605. Beskreven af Worsaa.
1967
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Depotfund

Depotfund, arkæologisk betegnelse for genstande, der er nedlagt i jorden til midlertidig opbevaring eller som offer, og som ikke har forbindelse med begravelser. Se også offerfund og skattefund. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links