Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
231643
Sted- og lokalitetsnummer
140508-28
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Rolsegård voldsted. Voldstedet består af en del af en lav borgholm, der i nord, vest og syd er omgivet af vandfyldte, ca. 10 - 15 m brede grave, hvis skråninger i øst og delvis i vest er indtil 2 m høje, medens borgholmen kun hæver sig ca. 0,5 m over gravens vand. Gravene med skråninger måler i syd ca. 38 m, i vest ca. 92 m og i nord ca. 40 m. Borgholmen og gravenes kanter er tæt tilgroede med træer. Voldstedet, der ligger umiddelbart nordvest for den nuværende Rolsegård, indgår i gårdens parkanlæg. Grænserne for det fredede areal forløber langs gravskråningernes øvre ydre kant i øst efter en linie mellem de to korte ender af voldgraven. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er dog tilladt at anvende arealet som park i samme omfang som hidtil.Oprensning samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1971
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSelve borgbanken helt under vand. I SØ-hjørne begyndende opfyldning af voldgrav. På gården oplyses: Hver vinter er borgbanken vanddækket, men kan lokaliseres ved den tætte bevoksning af piletræer. I SØ-hjørnet ved voldgraven har stået et hønsehus - det er for nylig jævnet med jorden, derfor "opfyldningen, der primært er en planering, men noget mere omfattende end ønsket af ejeren. ************************************************ Genbesigtigelse 6.5.1987: Voldstedet stadig under vand. Ingen recente beskadigelser. JGB
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med lidt siv, dunhammer og pil. Enkelte træer langs kanten af voldgraven.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links