Oversigtsfoto set fra Ø
.
Oversigtsfoto set fra Ø
.
Oversigtsfoto set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
201864
Sted- og lokalitetsnummer
140105-6
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Dambrug, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Voldgrav, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldsted i Skærvad hovedgårds have. Et firkantet voldsted omgivet af delvis vandfyldte grave, og i tilslutning hertil de syd for liggende fiskedamme. Voldstedet med fiskedammene indgår i Skærvadgårds have og er for størstedelen beplantet med træer og buske. På dette mindesmærke, der må anvendes som have i et omfang, som det hidtil er sket, må der således ikke rejses bygninger af nogen art. Mindesmærket må ikke fjernes, ej heller beskadiges ved gravning, pløjning, bortkørsel af jord og sten, tilkørsel af sten, jord eller affald eller på nogen anden måde forstyrres. Grænserne for arealet, der er underkastet disse frednings- bestemmelser, findes angivet på vedlagte opmåling og omfatter grundstykket, der begrænses af lininerne mellem punkterne A - B - C - D - E - F.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links