Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
201871
Sted- og lokalitetsnummer
140105-145
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Hulvej, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1988 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 0,5-1 x 14 x 11 m. Højfod tangeres i ØNØ af vejspor. I øvrigt velbevaret.

Undersøgelseshistorie

1988
Museal besigtigelse - Djurslands Museum
1988
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFundanmeldelse samt kort med afsat fundsted, modtaget på N01 d. 29/12 1988. Jvf. DJM 2272. Rundhøj, Bronzealder. Skærvad Skov. Sb. 14.01.05-145. Fundet og besigtiget, d. 3/4 1988, af Jesper Laursen, DJM. Lodsejere, Johs. Marius Nielsen og Søren Chr. Nielsen. Jævnt kuplet rundhøj ca 14 m i diameter og 1 ½ m høj. Østlige højfod skæres af hulvej. Beliggende i løvtræsbevoksning.
1988
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFundanmeldelse samt kort med afsat fundsted, modtaget på N01 d. 29/12 1988. Jvf. DJM 2272. Rundhøj, Bronzealder. Skærvad Skov. Sb. 14.01.05-145. Fundet og besigtiget, d. 3/4 1988, af Jesper Laursen, DJM. Lodsejere, Johs. Marius Nielsen og Søren Chr. Nielsen. Jævnt kuplet rundhøj ca 14 m i diameter og 1 ½ m høj. Østlige højfod skæres af hulvej. Beliggende i løvtræsbevoksning.
2005
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med gamle bøgetræer - intet græsdække.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links