Faktaboks

Kommune
Lejre Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322677
Sted- og lokalitetsnummer
020608-11
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1300 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldgrav ved Skullerupholm Af voldgravene, der har omgivet banken, hvorpå det nuværende Skullerupholm ligger, er bevaret den nordlige del af den østre grav. Den bevarede voldgrav fremtræder som en delvis fugtig sænkning, der måler ca. 80 m i nord-sydlig retning, og indtil ca. 20 m i øst-vestlig retning. Sænkningen er indtil 2 m dyb og bevokset med træer og krat. I nord afgrænses voldgraven af vejen, i øst og syd går den jævnt over i omkringliggende mose og eng, og i øst danner bankens uregelmæssige skråning afgrænsningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1969
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningAf voldgravene, der har omgivet banken, hvorpå det nuværende Skullerupholm ligger, er bevaret den nordlige del af den østre grav. Den bevarede voldgrav fremtræder som en delvis fugtig sænkning, der måler ca. 80 m i nord-sydlig retning, og indtil ca. 20 m i øst-vestlig retning. Sænkningen er indtil 2 m dyb og bevokset med træer og krat. I nord afgrænses voldgraven af vejen, i øst og syd går den jævnt over i omkringliggende mose og eng, og i øst danner bankens uregelmæssige skråning afgrænsningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
1969
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkullerupholm voldgrav. Voldgravens placering omkring Skullerupholm anes som en firkantet sænkning uden om borgbanken mod N, S og Ø, bedst bevaret i den nordlige ende af østlige side, mål ca 2 m' dybdex20x80 m, orienteret N-S. Den er bevokset med krat og træer, der hindrer udsyn. Vejen forbi hovedbygningen fører over voldgraven på dette sted. Ligger forholdsvis lavt i forhold til det omliggende terræn. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links