7557
.

Faktaboks

Kommune
Lejre Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322558
Sted- og lokalitetsnummer
020604-28
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Sonnerupgård voldsted. Voldstedet består af en nærmest rund borgbanke ca. 40 m bred, hvis topflade hæver sig 2-3 m over vandspejlet i den omgi- vende ca. 50 m brede vandfyldte voldgrav. Banken er bevokset med træer og buske og dens sider mod vandet stensatte. Vold- stedet ligger nordøst for Sonnerupgårds hovedbygninger. Fredningen omfatter borgbanken og den omgivende voldgrav, og grænsen for det fredede areal forløber langs voldgravens ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske med rigsantikvarens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1969
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningVoldstedet består af en nærmest rund borgbanke ca. 40 m bred, hvis topflade hæver sig ca. 2-3 m over vandspejlet i den omgivende ca. 50 m brede vandfyldte voldgrav. Banken er bevokset med træer og buske og dens sider mod vandet stensatte. Voldstedet ligger nordøst for Sonnerupgårds hovedbygninger. Fredningen omfatter borgbanken og den omgivende voldgrav, og grænsen for det fredede areal forløber langs voldgravens ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske med rigsantikvarens samtykke.
1970
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSonnerupgård voldsted. Beskrivelse, se kartotekskort - ingen adgang til borgbanken, beskrevet på afstand. Borgbanken er tæt bevokset med træer og buske, ligeledes voldgravens ydre skråning til omgivende terræn, ingen synlig fredningssten. En tilgroet skovvej fører forbi voldstedet i Ø, ca 200 m til offentlig vej. Placeret lavt i terrænet. Mål: 3x100x100 m. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links