Stenkiste tæt på fortidsmindet
.
overgang til graven
.
Sten i den sydlige del
.

Faktaboks

Kommune
Kerteminde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
371710
Sted- og lokalitetsnummer
080808-10
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Tro og tradition, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Trevad voldsted. Voldstedet består af en uregelmæssig formet banke, der er ca. 2 høj, og som måler ca. 30 x 28 m. Den er omgivet af ca. 8-11 m brede, delvis tørre grave, hvorigennem der løber en afvandingsgrøft. Udenfor graven er i nordøst en ca. 30 m lang lav vold. Ca. 11 m sydvest for banken ligger en cirkel- rund ca. 2 m høj banke, ca 23 m i diameter. Nord for denne er der endnu en banke, der er ca 1,5 m høj, og som måler ca. 11 x 14 m. Langs voldstedets vestside, delvis langs med Vin- dinge å, der på et stykke afgrænser voldstedet i nordvest, går en skovvej. Voldstedet, der ligger i Langeskov på øst- siden af Vindinge å, er skovklædt. Voldstedets form og udstrækning fremgår af vedlagte skitse, hvorpå fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tillads at fjerne den eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun ske i sam- råd med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1971
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorTrevad Voldsted. I Langeskov. Forefandtes som nævnt i fredningsbeskrivelsen. Virker ret velplejet, dog med en del opvækst af løvkrat og enkelte større træer. Se skitse med fotovinkler. ** Seværdighedsforklaring ** Ligger særdeles naturskønt i tilgængelig skov ved rindende vandløb. Ejeren er venlig stemt for besøgende. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1999
Uspecificeret aktivitet - Fyns Stiftsmuseum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links